Navigácia

 • Vianočné prianie

 • Vianočné dielne

  Vianočné dielne

  Posledný deň v škole sme si vyplnili alternatívnym vyučovaním. Boli ním tvorivé dielne, v ktorých si deti mohli vyrobiť darček, ktorý môžu darovať niekomu blízkemu. Na troch stanovištiach viedli deti odborníci z POS zo Žiaru nad Hronom. Tu si deti ozdobili medovníky, vyrobili slamenú hviezdu na stromček, a z drôtu a korálikov peknú ozdobu. Na ďalšich stanovištiach sa robili trblietavé guličky na stromček, miniatúrne vianočné stromčeky a anjelikovia. A tak, vďaka vlastnej zručnosti, každé dieťa išlo domov s vlastnoručne vyrobeným darčekom. Fotoalbum

 • Privítajme Vianoce

  Privítajme Vianoce

  Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku bol v znamení Vianoc. Začal vianočným príbehom, ktorý zahrali a zaspievali žiaci. Pred očami rodičov, žiakov a škôlkárov prechádzala Mária s Jozefom do Betlehema, anjeli zobudili pastierov, prišli traja králi a všetci odovzdávali dary malému Ježiškovi. Všetko to spájali piesne a tance. Na záver sme si spoločne vśetci zaspievali vianočnú pieseň a zapriali sme si krásne sviatky. fotoalbum

 • Tretí projektový deň: Konáme dobro

  Tretí projektový deň: Konáme dobro

  Decembrový projektový deň sa nám predĺžil na celý týždeň. S prichádzajúcimi Vianocami sme aj my chceli niekoho potešiť. A tak žiaci vyrobili puzzle a pozdravy pre deti z MŠ, kalendáre, anjelikov a pozdravy pre obyvateľov ZSS Jesienka v Prochote. Okrem toho deti priniesli oblečenie, knihy a hračky a išli ich odovzdať detskému oddeleniu nemocnice v Žiari nad Hronom. Odtiaľ sme dostali aj milý ďakovný list. V tomto týždni sme sa presvedčili, že lepšie ako darčeky dostávať, je dávať ich. Ďakujeme. Fotoalbum. Ďakovný list.

 • Lucia patrí k ľudovým tradíciám

  Lucia patrí k ľudovým tradíciám

  K predvianočným zvykom patría aj zvyky na Luciu. K tomuto dňu sa viaže veľa pranostík. Naše Lucie si osvojili tú, že Lucie "vymetú" všetko zlo. Preto v tento deň aj našimi triedami prebehli tajomné biele, mĺkve bytosti, ktoré povymetali všetky kúty. Veríme, že aj vďaka ním, bude v našej škole celý budúci rok pohoda a pokoj. Fotoalbum

 • Prišiel k nám Mikuláš

  Prišiel k nám Mikuláš

  "Mikulášku, dobrý strýčku, ..." znelo dnes našou školou. Deviataci pripravili Mikulášske dopoludnie netradične. Mikuláš so svojou suitou sa usadil v ľadovom kráľovstve a deti chodili k nemu. Zaujímavé bolo aj to, že anjeliky najskôr prečitali povesť o sv. Mikulášovi, aby deti pochopili, odkiaľ mikulášsky zvyk dávať darčeky, pochádza. Deti potom spievali a recitovali a Mikuláš ich odmenil sladkým darčekom. Niektorí utŕžili aj začiernenú tvár od čertov. Mikuláš v našej škole bol veľmi zaujímavý. Deviataci, ďakujeme! Fotoalbum 

 • Úspech v TO

  Úspech v TO

  Naši źiaci sú šikovní nielen v športe, ale aj zruční v technických činnostiach. Dokázali to aj na okresnom kole technickej olympiády, v ktorej deviatačky Karin a Viktória získali 1. miesto. Blahoželáme a držime palce do krajského kola. Fotoalbum 

 • Rozpoviem ti ja rozprávočku ...

  Rozpoviem ti ja rozprávočku ...

  Pozývame Vás do druhého ročníka literárnej súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku. Teraz téma: Démonologická (o škriatkoch, vílach, vodníkoch,..) autorská rozprávka. Ešte máte niekoľko dní na zaslanie. Propozície

 • Druhý projektový deň - Finančná gramotnosť

  Druhý projektový deň - Finančná gramotnosť

  Do druhého projektového dňa našej školy nás uviedli šiestaci. Porozprávali o financiách, ich šetrení, ale najmä o rozmýšĺaní pri rôznych výdavkoch o tom, čo je pre nás výhodnešie. Predviedli aj niekoľko modelových úloh. Potom už pokračovali žiaci na vyučovacích predmetoch. Deviataci si vyskúšali test finančnej gramotnosti, pre štvrtákov bolo úvodom rozprávanie o cigaretách a o tom, koľko eur rodiny takýmto spôsobom "vypustia do vzduchu", ďalší sa poučili z finančníckých rozprávok. Celý deň bol zaujímavý a poučný. Fotoalbum. 

 • Aj cigarety sú droga

  Aj cigarety sú droga

  O tom, že fajčenie je návykové a škodí zdraviu človeka, poučili tretiakov a štvrtákov aktivistky zdravého životného štýlu z deviatej triedy. Prezentácia s výkladom a pravdivé video sa neminuli účinku, lebo mladši žiaci sa vyjadrovali proti cigaretám a chystali sa povedať svoj názor aj rodičom. Veríme, že sa dostatočne poučili. Fotoalbum 

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Víťazi triednych kôl sa zúčastnili školského kola súťaže Šaliansky Maťko. Je to súťaž v rozprávaní povestí. Desať žiakov, aj keď trochu roztrasených od trémy, predviedlo povesti z rôznych kútov Slovenska. Porota rozhodla, že na okresnom kole nás budú reprezentovať Radka Kučerová a Miško Jáger. Blahoželáme. Fotoalbum

 • VŠETKOVEDKO a EXPERT

  VŠETKOVEDKO a EXPERT

  Všetkovedkovia, sú žiaci prvého stupňa a expertmi sú žiaci druhého stupňa.  Čím sú výnimoční? Tým, že sa neboja pustiť aj do zložitých úloh. Tieto súťaže každoročne organizuje Talentída, a aj keď žiaci súťažia vo svojej škole, súťaž je celoslovenská. U nás súťažilo 12 Všetkovedkov a 10 Expertov. Na výsledky si musíme trochu počkať, zatiaľ im budeme držať palce. Fotoalbum

 • Informatický bobor

  Informatický bobor

  Celoslovenskej súťaže iBobor sa zúčastnilo skoro 40 žiakov našej školy od 2 po 9 ročník. Máme aj dvoch 100 percentných, ktorí vyriešili správne všetky úlohy. Sú to Tereza Rozenbergová z 9. ročníka a Adam Dolnický z 8. ročníka. Ale aj ďalši súťažiaci sa držali dobre a viacerí sú úspešnými riešiteľmi. Výsledky v Úspechoch školy. Všetkým blahožláme. 

 • Hovorme o jedle - vyhodnotenie

  Hovorme o jedle - vyhodnotenie

  Súťaž Hovorme o jedle nám aj v tomto roku priniesla úspech. Naša aktivita sa umiestnila v zlatom pásme. Najúspešnejši sme boli vo fotografickej súťaži. Fotografia Katky Ďurišovej, ktorá ukazovala akú úrodu jabĺk sme mali v tomto roku v školskom sade, získala 1. miesto. Fotografia zaujala aj pani redaktorku denníka Pravda a mohli sme si ju pozrieť na titulnej strane. Pre Katku bolo okrem diplomu a darčeka odmenou aj slávnostné vyhodnotenie v Bratislave. Blahoželáme.  Fotoalbum. Článok v Pravde. 

 • Hovorme o jedle 2018

  Hovorme o jedle 2018

  Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora organizuje pre žiakov ZŠ celoslovenskú súťaž Hovorme o jedle. Po úspešnej vlaňajšej účasti, sme sa zapojili aj v tomto roku do všetkých štyroch častí súťaže. V rôznych aktivitách sa deti naučili, ako pôsobí jedlo na ľudský organizmus a ktoré potraviny sú zdravé a prečo ich máme jesť. Kreslili, písali, fotografovali. A s napätím sme čakali na výsledky súťaže. Fotoalbum 

 • Testovanie KOMPARO

  Oznamujeme rodičom a žiakom deviateho  ročnika, že príprava na testovanie T9 - KOMPARO sa uskutoční dňa 15. novembra 2018 (štvrtok). Viac informácií na: /https://komparo.sk/

 • Testovanie T5 - 2018

  Oznamujeme rodičom a žiakom piateho ročnika, že celoštátne testovanie T5 - 2018 sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda). Viac informácií na: stránke NUCEM​

 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy

  Projekt Záložka ... vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a naša škola sa pravidelne zapája. V tomto roku sme dostali za partnerskú školu ZŠ s MŠ Podolie. Témou bolo: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Záložky u nás vyrábali skoro všetky triedy. Snažili sme sa, aby sme našim partnerom poslali pekné darčeky. Pozrite sa, ako sa nám to podarilo. Fotoalbum

 • Deň škôlkárov 2018

  Deň škôlkárov 2018

  Na posledný októbrový týždeň sa každoročne tešia žiaci našej školy, ale aj deti v okolitých škôlkach. V tom čase sa stretávajú v našej škole, aby spoločne športovali, učili sa, hrali sa. Tento Deň škôlkárov bol v znamení rozprávky. Upravenú rozprávku o snehovej kráľovnej zahrali na úvod deviataci a vyzvali deti, aby pomohli vyslobodiť chlapca Kaja. Škôlkári a školáci spoločne prekonávali prekáźky snehovej kráľovnej: "borili sa snehom", v bludisku hľadali cestu, prekonávali ľadové kryhy, odčarovali fialovú hmlu... Spoločné dopoludnie sa vydarilo a pani riaditeľka odovzdala škôlkárom aj malú odmenu. Fotogaléria

 • Starká, starký, ďakujeme

  Starká, starký, ďakujeme

  Vyzdobená školská chodba, vyobliekaní žiaci a plná chodba ľudí, to je signálom slávnosti. V októbri ju vždy venujeme starým rodičom ale zúčasňuje sa aj veľa ľudí z obce. Poďakovaním starým rodičom bol program plný radosti, hudby a úprimných slov. Nechýbalo ani pohostenie, o ktoré sa postarala kultúrna komisia obce. Dlhý potlesk je dôkazom, že sa popoludnie vydarilo na jednotku. Fotoalbum

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria