Navigácia

Partners

Streda 24. 10. 2018

Milí žiaci

Milí žiacii, na tejto strane nájdete videá vytvorené žiakmi a rôzne rýchle informácie.Veríme, že sa vám budú páčiť.

Historické pamiatky Slovenska - videofilm štvrtákov - eTwinning

eTwinning - piataci

Zabudnuté remeslá

Možnosti znižovania odpadu

eTwinning - siedmaci

 

Herbár liečivých rastlín - ôsmaci

Školské novinky leto

Konzultácie pre žiakov a rodičov

Mgr. M. Olšiaková - NJ, MAT

pondelok 13.00 - 14.30 hod.

Mgr. V. Žmuráň - MAT

štvrtok 13.00 - 14.00 hod.

Mgr. J. Kaštierová - SJL

Utorok 13.00 - 14.00 hod

Mgr. A. Píšová - MAT

streda:     13.00 - 14.00 hod

Mgr. M. Kováčová - SJL, AJ

štvrtok 13.00 - 13.45 hod

V prípade, že nemôžete prísť na začiatok 

konzultačných hodín, alebo potrebujete iný 

 termín, ohláste sa vopred u príslušného učiteľa.

 

Školský časopis

Rádio - archív

"DOKONALOSŤ SPOČÍVA V MALIČKOSTIACH, ALE DOKONALOSŤ NIE JE MALIČKOSŤ".

Vážení návštevníci internetu! Vítame Vás na internetovej stránke Základnej školy Slovenského národného povstania v Hornej Ždani.

Novinky

 • Európsky týždeň kódovania - EU CodeWeek

  Od 15. do 19. októbra prebiehal Európsky týždeň kódovania - EU code week. V tomto týždni sa žiaci celej Európy mali učiť kódovať a programovať. My sme sa zapojili aktivitou, v ktorej členovia krúžku ROBOT DREAM predviedli piatakom základy programovania robotickej stavebnice LEGO EV3. Aktivita sa volá: Keď robot ožije. Deti si mohli programovanie aj vyskúšať.Akcia mala veľký ohlas a zdá sa,že sa medzi deťmi nájdu nádejní programátori. Fotoalbum

 • Detektívi s QR kódmi

  Zdravá výźiva spojená s pohybom, informatikou a spoluprácou, to bolo popoludnie, ktoré pripravili deviataci a ôsmaci pre deti z ŠKD. Každá skupina si najskôr musela otázky vyhľadať v okolí školy, a potom si ich rozšifrovať pomocou čítačky QR kódov v tabletoch. Odpovede na otázky si mohli vyhľadať na nástenkách v škole. Okrem toho kreslili, písali, kombinovali. Okrem zábavy, sa aj poučili o zdravom jedení. Fotoalbum

 • Konferencia a beseda o fungovaní jedla v tele človeka

  Hovorme o jedle je názov celoslovenského projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Jednou z aktivít bola konferencia, na ktorú si zaujímavé príspevky pripravili žiaci deviateho ročníka. Pozvaným hosťom bola pani doktorka z oblasti dietologie, ktorá povedala siedmakom, ôsmakom a deviatakom, ako by si mali poskladať jedálniček v rôznych obdobiach źivota. Tí, ktorí chceli, si mohli aj pomerať prístrojom súčasné telesné hodnoty. Bolo to veľmi poučné a zaujímavé. Ďakujeme. Fotoalbum

 • Čarovný svet rozprávok - vernisáž

  Ďo regionálnej výtvarnej súťaže Čarovný svet rozprávok sme dostali temer 100 výtvarných diel žiakov z trinástich základných a špeciálnych základných škôl. Aj keď porota rozhodla už v júni, slávnostná vernisáž sa konala v septembri tohoto školského roka. Predsedkyňa poroty odovzdala diplomy a ceny víťazom a všetci si mohli pozrieť to najlepšie, čo deti v súťaži vytvorili. K slávnostnej atmosfére prispeli kultúrnym programom žiaci našej školy. Teraz sa už tešime na ďalši ročník tejto zaujímavej súťaže. Fotoalbum Vyhodnotenie

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Odštartovali sme! Po krásnom horúcom lete prišiel september a s ním aj začiatok školského roka. Tí menši sa do školy tešili, tí starši to brali ako nevyhnutnosť. Ale dôležité je, že sme sa všetci stretli oddýchnutí a veselí. Teda, veľa šťastia a spokojnosti v spoločnej desaťmesačnej práci, ktorá je pred nami! Fotoalbum

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Riaditeľka Základnej školy Slovenského národné povstania v Hornej Ždani oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa bude konať 3. septembra 2018 (pondelok) o 9.00 hod. v Základnej škole SNP v Hornej Ždani.

 • Ukončili sme školský rok a rozlúčili sme sa s deviatakmi

  Po desiatich školských mesiacoch prišli očakávané prázdniny. V posledný deň školského roka sme sa zišli, aby sme uplynulý školský rok ukončili a rozlúčili sa s deviatakmi. Po úvodnej hymne SR a básničkách prvákov, vystúpila s príhovorom riaditeľka školy. Potom prišli na rad deviataci, aby sa rozlúčili so školou, vyučujúcimi, aj kamarátmi. Nechýbali ani slzičky a pre každého z nich posledné zvonenie. Slávnosť sme ukončili hymnou školy ... a HURÁ! na prázdniny. Fotoalbum

 • Vyhodnotili sme druhý polrok

  Aj v druhom polroku sa naši žiaci zúčastňovali súťaží, a boli úspešní. Na konci školského roka sme odmenili úspešných riešiteľov Matematického klokana, Pytagoriády, okresného a krajského kola chemickej olympiády a športových súťaží. Odovzdaná bola aj cena RŠ a čestné uznanie za absolventské práce deviatakov. Ocenené práce si môžete prečitať na stránke školy, v časti Absolventské práce deviatakov. Všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, ďakujeme. Fotoalbum

 • Deviaty projektový deň: Deň s políciou

  Posledný projektový deň školského roka patril polícii, lepšie povedané, kynologickým pracovníkom policajného zboru. Žiaci si najskôr pozreli video o práci Krajského policajného zboru v Banskej Bystrici s komentárom pána policajta. Potom si mohli vyskúšať, koľko váži policajná vesta a helma. Najzaujímavejšou časťou dopoludnia boli ukážky činnosti policajných psíkov. Ich majitelia vysvetlili, ako prebieha výcvik, a ukázali, ako dokáže pes zneškodniť páchateľa a vyhľadať drogy. Nakoniec si ich deti mohli aj pohladiť, čo urobilo všetkým veľkú radosť. Bol to zaujímavý projektový deň. Fotoalbum

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria