Navigácia

 • Z rozprávky do rozprávky

  Na záver týždňa detských radostí sme sa pozreli do rozprávky. Deti na deviatich stanovištiach plnili úlohy, ktoré im pripravili postavičky z rozprávok. Niektorým sa darilo lepšie, iným horšie, ale všetci sa snažili a dostali sladkú odmenu. Fotoalbum 

 • Zázračné čarovanie

  Viete, ako sa dá urobiť sopka? ...cukor karamelizuje, alebo horí? ... alebo ako môže v pohári vyrásť záhradka ... a čo sa stane, keď chcete v skúmavke uvariť gumeného medvedíka? To všetko si naši žiaci vyskúšali v popoludní nazvanom Zázračné čarovanie. Všetci sa výborne zabavili, a zistili, aká je chémia zaujímavá. Fotoalbum

 • Šachový turnaj

  Múdre hlavičky našej školy sa stretli na šachovom turnaji, aby si zmerali sily a zistili, kto je najlepší. Pekné je, že aj začiatočníci získali svoje prvé body. Tí skúsenejší sa nedali, a tak sme nemali víťaza ani po dvoch hodinách. Nakoniec sa na prvom mieste umiestnili dvaja žiaci so zhodným počtom bodov. Teši nás, že máme takých šikovných žiakov. Fotoalbum

 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

  Naša škola bola organizátorom regionálnej výtvarnej súťaže Čarovný svet rozprávok. Zúčastnili sa jej žiaci z deviatich základných škôl a zo štyroch špeciálnych základných škôl. V máji sa stretli členovia odbornej poroty, aby vybrali víťazné práce. Mali ťažkú úlohu, lebo všetkých 89 prác bolo zaujímavých. Vernisáž a slávnostné odovzdanie cien sa bude konať v septembri 2018 v našej škole. Fotoalbum  Ocenené práce 

 • Svetový deň životného prostredia

  K Svetovému dňu životného prostredia sme organizovali niekoľko aktivít. Najzaujímavejše boli besedy s ekológom, pánom Slašťanom. Siedmaci si v besede doplnili informácie do eTwinningového projektu. Piataci a šiestaci ukázali, čo vedia o zvieratkách nášho regiónu a zábavnou metódou sa dozvedeli  ďalšie zaujímavosti. Fotoalbum 

 • Tanečný maratón

  Jednou z disciplín nášho Týždňa detských radostí bol aj tanečný maratón. Deti nielen tancovali, ale aj museli striedať rýchly a pomalý tanec, pohyb s loptičkou, s rôznymi cvikmi, s vystretými rukami a pod. Maratón mal aj víťazov, ale dôležité je, že sa všetci dobre zabavili. Fotoalbum

 • Oci, mami, zašportuj si s nami

  V krásne sobotné dopoludnie sme v spolupráci s obcou pripravili zaujímavé atrakcie pre deti a rodičov. Medzi najzaujímavejšie patril autentický zásah hasičov, a tiež penová šou. Najdlhši rad detí bol pri maľovaní na tvár, každá mlá slečna chcela byť atraktívna. Ale aj futbal oteckov a detí, vybíjaná mamičiek a detí, streľba zo vzduchovky, trampolína a ďalšie hry pritiahli súťažiacich a divákov. K tomu krásne slnečné počasie a výborný guláš ... a deň sa nám vydaril na jednotku. Fotoalbum

 • Obhajoby absolventských prác deviatakov

  Naši deviataci počas školského roka vypracovali absolventské práce, ktoré obhajujú pred odbornou porotou. Po dve popoludnia sa postavili pred porotu, rodičov a spolužiakov, aby ukázali, že vedia prezentovať tému podĺa svojho záujmu. V tomto roku boli témy rôznorodé. Žiaci,aj keď s trémou, zaujali vystupvaním, rekvizitami a vypočuli sme si aj hru na husle.Obhajoby deviatakov boli veľmi úspešné. Fotoalbum 

 • Projektový deň - Masmédiá

  Májový projektový deň si pripravili naši prváci. Téma bola dosť náročná, venovala sa masmédiám a prváci ju zvládli na výbornú. S prezentáciou im trochu pomohli ôsmaci, ale texty si čitali už sami. Ukázali nám aj svoj plagát o prvom roku v našej škole. Zároveň vyzvali žiakv ostatných tried, aby urobili podobné plagáty. Veríme, že budú rovnako vydaréne, ako ten prvácky. Fotoalbum

 • Zablahoželali sme mamičkám

  Druhá májová nedeľa patrí už tradične Dňu matiek. My sme ju trochu predbehli, a pozvali sme mamičky do našej školy už v piatok. Prišli nielen mamičky, ale aj staré mamy a tiež niekoľko oteckov. Žiaci im s pani učiteľkami pripravili zaujímavý program. Tancovali v ňom deti z folklórneho krúžku, deti ďakovali básničkami a piesňami. Za všetko si zaslúžili potlesk. Po skončení programu nasledovalo pohostenie a hostia si mohli aj pozrieť prezentácie z eTwinningových projektov našich žiakov. Zostáva nám už iba povedať: Mamička ďakujeme, a nielen v tento deň, ale v každý deň v roku. Fotoalbum video

 • Beh oslobodenia Hornej Ždane 2018

  V krásnom slnečnom dni sa do areálu našej školy zišli mladí śportovci z viacerých škôl a atletických klubov regiónu. Od škôlkárov, až po kategóriu dospelých, sa postupne postavili na štart Behu oslobodenia Hornej Ždane. Zo 130 športovcov mohli byť v každej kategórii iba traja, ktorí sa postavili na stupeň víťazov. Ceny odovzdala pani starostka obce Horná Ždaňa a zástupkyňa ZŠ. Nezahambili sa ani naši źiaci. Výsledky v Úspechoch školy. Fotoalbum

 • Sadíme, my máje ...

  V máji by malo mať každé švárne dievča postavený máj. Tento symbol každoročne sadia deviataci pre všetky dievčatá našej školy. Aby bol máj pestrý, dievčatá naviazali pestrofarebné stuhy, a potom už putoval do výšky. Dievčatá z tanečného krúžku pridali aj krátky tanček. Budeme sa z mája tešiť celý mesiac. Fotoalbum

 • Zasadili sme lipu priateľstva

  Siedmaci pracujú v eTwinningu s česou školou na projekte o ochrane prírody. Jednou z aktivít bolo aj zasadiť slovenskú lipu v českej zemi a českú lipu na Slovensku. V rámci projektového dňa siedmaci malú lipku zasadili. Je symbolom priateľstva škôl spojených v eTwinningu. Veríme, že sa jej v našej zemi bude dobre dariť. Fotoalbum

 • Projektový deň - Ochrana prírody

  Apríl má mnohé prívlastky, spojené s prirodou a jej ochranou. V apríli slávime aj Deň Zeme. Projektový deň v tomto mesiaci si pripravili siedmaci. Najskôr v zaujímavej prezentácii povedali, prečo je dôležité sa k prírode správať šetrne a chrániť ju. Odmenili sme aj žiaka, ktorý nazbieral najväčśie množstvo papiera, a tiež úspeśných riešiteľov kvízu o ochrane prírody. A potom sme prírode a nášmu okoliu pomohli prácou. Všetky triedy sa vybrali von a upravili a vyčistili areál školy. A teraz je už iba na nás všetkých, aby náś areál čistý aj zostal. Fotoalbum

 • Naši žiaci na súťažiach

  V poslednom, mesiaci sa naši žiaci zúčastnili niekoľkých súťaži a ich výsledky boli povzbujujúce. Boli to: krajské kolo chemickej olympiády, okresné kolo šachového turnaja a okresná súťaž Mladý záchranár CO. Výsledky najdete v Úspechoch školy. 

 • Pozývame vás ...

  Základná škola SNP Horná Ždaňa a obec Horná Ždaňa pozývajú všetkých priaznivcov cezpoľného behu na Beh oslobodenia Hornej Ždane. Beh sa bude konať 7. mája 2018. Bližšie informácie a propozície nájdete TU.

 • Prevenčný deň

  Prevenčný deň je venovaný besedám pre žiakov na rôzne aktuálne témy. V tento deň prišli k nám pracovníci Policie v Žiari nad Hronom, CPPPaP a zdravotníctva. Besied na tému zdravej výživy, šikanovania a násilia, kyberšikany a extrémizmu, sa zúčastnili žiaci od tretieho, po deviaty ročník. Infomácie, ktoré sa dozvedeli budú pre nich určite užitočné. Ďakujeme. 

 • Získali sme ocenenie eTwinning School - Škola eTwinningu

  Certifikát „Škola eTwinning“ je uznanie a ocenenie za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning získala naša škola toto prestížne ocenenie. Je o to vzácnejšie, že toto ocenenie udelil Brusel iba 20 slovenským školám. Tešime sa a ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa o získanie titulu zaslúžili. viac - http://www.etwinning.sk

 • Plavecký výcvik

  Druháci a tretiaci sa zúčastnili plaveckého kurzu na plavárni v Žiari nad Hronom. Kým druháci sa učili základy plávania, pre tretiakov to bol kurz zdokonaľujúci. Nikto sa vody nebál a všetci získali "mokré vysvedčenie". Fotoalbum

 • Piatok trinásteho - deň pomoci

  Liga proti rakovine vyhlásila na deň 13. apríla Deň narcisov. Je to verejná zbierka, ktorá má pomôcť ľudom chorým na rakovinu a podporiť aj ich rodiny. Kaźdoročne je spoluorganizátorom aj naša śkola. Milí rodičia! Ak môžete, dajte deťom nejakú finančnú sumu, aby ju vlozili do pokladničky v škole. Dostanú za ňu kvietok narcisu. Zbierka v škole bude od 10. 4. do 17.4.  Ďakujeme. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria