Navigácia

 • Získali sme ocenenie eTwinning School - Škola eTwinningu

  Certifikát „Škola eTwinning“ je uznanie a ocenenie za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning získala naša škola toto prestížne ocenenie. Je o to vzácnejšie, že toto ocenenie udelil Brusel iba 20 slovenským školám. Tešime sa a ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa o získanie titulu zaslúžili. viac - http://www.etwinning.sk

 • Plavecký výcvik

  Druháci a tretiaci sa zúčastnili plaveckého kurzu na plavárni v Žiari nad Hronom. Kým druháci sa učili základy plávania, pre tretiakov to bol kurz zdokonaľujúci. Nikto sa vody nebál a všetci získali "mokré vysvedčenie". Fotoalbum

 • Piatok trinásteho - deň pomoci

  Liga proti rakovine vyhlásila na deň 13. apríla Deň narcisov. Je to verejná zbierka, ktorá má pomôcť ľudom chorým na rakovinu a podporiť aj ich rodiny. Kaźdoročne je spoluorganizátorom aj naša śkola. Milí rodičia! Ak môžete, dajte deťom nejakú finančnú sumu, aby ju vlozili do pokladničky v škole. Dostanú za ňu kvietok narcisu. Zbierka v škole bude od 10. 4. do 17.4.  Ďakujeme. 

 • Zapísali sme budúcich prváčikov

  V pondelkové popoludnie prichádzali do našej školy predškoláci, zapísať sa do školy. Niektorí nesmelí, niektorí veselí, v sprievode svojich rodičov, zvedavo pozerali, kam budú od septembra chodiť. V krátkom programe im prváci predviedli, čo sa už v škole stačili naučiť. Potom si už každý budúci prvák sadol k pani učiteľke, porozprával jej o sebe, zaspieval, alebo zarecitoval, nakreslil, spočital ...Malý darček, ktorý pripravili deti z ŠKD, bol odmenou. Milí budúci prváci! Tešíme sa na vás! Fotoalbum

 • Zápis do prvého ročníka

  Riaditeľstvo Základnej školy SNP v Hornej Ždani pozýva predškolákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019. Zápis sa uskutoční 9. apríla 2018 od 13.00 do 16.00 hod. v budove ZŠ. Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Na zápis si prineste občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a zápisný lístok. Tešíme sa na vás.  Zápisný lístok 

 • Zápis do prvého ročníka

 • Ďakujeme

  28. marec je dňom narodenia učiteľa národov, Jána Amosa Komenského, a zároveň Dňom učiteľov. Dnes si na úlohu učiteľov a na ich sviatok spomenuli deti zo školského klubu a z ôsmej triedy. S pani vychvávateĺkou nacvičili milý program. Učiteľom okrem poďakovania odovzdali aj pekné blahoželanie. Ďakujeme im za túto milú aktivitu. Fotoalbum 

 • Vybrali sme sa do praveku ...

  Múzeum praveku v Bojniciach vyhlásilo Pravekú súťaž pre školy. A tak sa ôsmaci pobrali do praveku. Vytvorili jaskyňu neandrtálca a odpovedali na otázky o pravekom človeku. Že bol tento projekt zaujímavý a žiaci sa zabavili, dokladajú aj fotografie. Fotoalbum

 • Projektový deň: Hlasné čítanie

  Marcový projektový deň organizovali druháci. Najskôr premietli prezentáciu a všetkým vysvetlili, prečo je hlasné čitanie užitočné a dôležité. Pani riaditeľka vylosovala výhercov literárneho kvízu, do ktorého sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa.  Potom sa už hlasno čitalo v triedach, na vyučovacích hodinách. Do tried prvého stupňa prišli starší žiaci a prečitali rozprávku. Ako deti porozumeli textu, to si overili v zábavnom pracovnom liste. Aj tento projektový deň bol zaujímavý a užitočný. Fotoalbum

 • Výtvarná súťaž: Čarovný svet rozprávok

  Pozývame vás do druhého ročníka regionálnej súťaže v ilustrácii rozprávok, Čarovný svet rozprávok. Súťaží sa v dvoch kategóriách a na ilustráciu si môžete vybrať z rozprávok, ktoré sa umiestnili na popredných miestach  literárnej súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku.Tešíme sa na kresbičky vás všetkých. Propozície. Rozprávky

 • Okresné kolo chemickej olympiády

  V tomto školskom roku sa naši žiaci pripravovali aj na chcemickú olympiádu. Školské kolo úspešne zvládli a do okresného kola postúpili dvaja žiaci. V dvoch častiach, v teoretickej a praktickej si zmerali sily so žiakmi z ďalšich škôl. Teší nás, že toto meranie síl bolo pre našich žiakov veľmi úspešné: Dávid Prochocký obsadil 1. miesto a Viktória Koková 3. miesto. Blahoželáme a budeme držať palce v krajskom kole. Fotoalbum 

 • Okresné kolo Pytagoriády

  Na okresnom kole Pytagiriády sa zúčastnilo 9 žiakov 4. - 8. ročníka našej školy. Veľmi nás teší, že siedmi z nich sa stali aj úspešnými riešiteľmi okresného kola. Najlepšie umiestnenie vo svojej kategórii mali dvaja žiaci: Dionýz Minich - 2. miesto v P4 a Michal Jáger - 2. miesto v P6. Ďalšie výsledky si môžete pozrieť v Úspechoch školy. 

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  V školskom kole súťaže recitátorov sa postavili pred porotu, zloženú z učiteľov školy, žiaci a žiačky v troch kategóriách. Prvýkrát si recitáciu pred spolužiakmi vyskúšali prváci, zatiaľ nesúťažne. Potom predviedli svoje umenie žiaci od druhého do ôsmeho ročníka. Niektorí s trémou, iní bez nej, ale všetci sa snažili zaujať porotu, aj spolužiakov. Porota na prvé miesto v každej kategórii vybrala toho najlepšieho. V prvej kategórii je to Radka Kučerová, zo štvrtej triedy, v druhej kategórii je to Miško Jáger zo šiestej triedy a tretej kategórii Terezka Rozenbergová z ôsmej triedy. Všetkým súťažiacim ďakujeme a blahoželáme. Ďalšie výsledky v Úspechoch skoly. Fotoalbum

 • Beseda o spisovateľke Elene Čepčekovej

  Spisovateľka Elena Čepčeková žila, aj je pochované v susednej Dolnej Ždani. Písala predovšetkým literatúru pre deti a mládež. Na besedu o jej živote a diele k nám prišla jej priama príbuzná, pani Rozenbergová. Priniesla aj dokumenty z rodinného albumu a z archívu. Predstavila druhákom a štvrtákom Elenu Čepčekovú ako láskavú a milú osobu, ktorá mala veľmi rada deti, pre ktoré písala. Zároveň si naši žiaci mohli pozrieť Čepčekovej vysvedčenie so samými jednotkami. Dúfame, že budú spisovateľku nielen poznať, ale aj si z nej vezmú príklad. Fotoalbum

 • Kyberšikana

  Bezpečnému internetu a problematike kyberšikany sme venovali vo februári celý týždeň. Ale viac, ako reči, presvedčia príklady zo života. Našim žiakom ich sprostredkovala pani kpt. Filúsová z Policajného zboru v Žiari nad Hronom. Povedala žiakom, že aj správanie, ktoré na socialnej sieti považujú za bezpečné, sa môže obrátiť na kyberšikanu. Svedčia o tom aj videá, ktoré im premietla a sú natočené podľa skutočnych udalostí. Kyberšikana úzko súvisí s vydieraním a beznádejou. Veríme, že každý zo žiakov si dobre rozmyslí, ako sa bude správať na internete.  

 • Detská policajná akadémia

  Piataci a šiestaci v tomto školskom roku absolvovali Detskú policajnú akadémiu. Viedla ju pani kpt. Filusová z Polícajného zboru v Žiari nad Hronom. V piatich kapitolách sa žiaci poučili o úlohe polície, o nástrahách socialnych sietí, o bezpečnom internete, diskriminácii, xenofóbii, rasizme a ako čeliť a zabrániť násiliu. Na záver si prevzali Osvedčenie a veríme, že aj zaujímavé a veľmi aktiuálne vedomosti. Fotoalbum

 • Testovanie T9 2018

  Riaditeľka ZŠ SNP v Hornej Ždani oznamuje rodičom žiakov 9. ročníka, že testovanie deviatakov T9 - 2018 sa bude konať dňa 21. marca 2018 (streda) v budove základnej školy. Začiatok testovania je o 8.00 hod. Bližšie informácie a harmonogram Testovania sa dozviete TU. Viac informácií na www.nucem.sk 

 • Alternatívna hodina fyziky

  Alternatívnou hodinou fyziky bola prednáška od pracovníka TERMOSOLARu pre našich ôsmakov. Dozvedeli sa na nej o možnosti využívania slnečnej energie a o solárnych paneloch. Žiaci sa pýtali aj na výhody používania solárnych panelov a na pohon automobilov a lodí energiou získanou zo slnka. Beseda bola zaujímavá a poučná. Fotoalbum

 • Lyžiarsky výcvik

  Na konci februára prežili žiaci od piateho do deviateho ročníka krásne mrazivé počasie na Horehroní. Niekoľko hodín na zasneženom svahu, a potom zábava a oddych v príjemnom prostredí ubytovne. Začiatočníci sa naučili základy lyžovania, tí pokročilí sa zdokonalili a ani nezbadali, ako rýchlo týźdeň ubehol. Fotoalbum 

 • Projektový deň - Prvá pomoc

  Vo februárovom projektovom dni sa predviedli štvrtáci. Témou ich dňa bola velmi aktuálna téma - Prvá pomoc. Najskôr premietli prezentáciu o poskytovaní prvej pomoci a vyhodnotenie dotazníka žiakov druhého stupňa o riešení rôznych úrazov. Pochválime ôsmakov, ktorí získali až 91%. Na štyroch stanovištiach vysvetľovali poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch študenti Pedagogickej akademie zo Žiaru nad Hronom. Figuranti zo štvrtákov mali vyrobené "rany", ktoré mali ich spolužiaci ošetriť. Študenti trpezlivo vysvetľovali správne postupy. Informácie o liečivých bylinách a bylinkových čajoch pridali štvrtáci. Bolo to výborné, zaujímavé a poučné dopoludnie. Fotoalbum

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria