Navigácia

Udalosti školy

UNICEF Slovensko - Škola priateľská k deťom

Unicef Slovensko - Škola priateľská k deťom

Program Škola priateľská k deťom je celoročný program pre deti materských, základných a stredných škôl. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu., kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Naśe prvé aktivity:

  • oboznámenie zamestnancov školy s UNICEF Slovensko a s princípmi Škola priateľská k deťom
  • nástenka v spolupráci s deťmi - deti kreslili svoju predstavu o právach dieťaťa
  • oznam na stránke školy
  • spoloćné dopoludnie detí MŠ a ZŠ

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
    Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
  • +421 456766169

    mobil: 0917353039

Fotogaléria