Navigácia

ŠkVP, Školský výchovný program ŠKD, Správa o činnosti, Školský poriadok

ŠkVP a ďalšie dokumenty

ŠkVP, Školský výchovný program ŠKD, Správa o činnosti, Školský poriadok

 

Náš školský vzdelávací program sme nazvali Učme moderne.

Jeho súčasťou sú učebné osnovy pre prvý a druhý stupeň 

Školský výchovný program ŠKD

Aj v škole platia zásady slušného správania sa. Tieto upravuje školský poriadok.

Zásady ochrany pred šikanivaním upravuje interný dokument

Stratégia prevencie a riešenia šikanovania

Smernica č. 36 - 2018 - šikanovanie

 

 

Plné znenie ŠkVP a školský poriadok je k nahliadnutiu na požiadanie u vedenia školy a u triednych učiteľov.

 

 

Všetko, čo sme dokázali v predošlom  školskom roku,  úspechy žiakov a pedagógov, udalosti, ktoými sme žili, ale aj to, čo sa nám možno nepodarilo podľa našich predstáv a chceme v ďalšom školskom roku robiť lepšie a zaujímavejšie, nájdete v rubrike Správa školy za školský rok 

              T

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


https://docs.google.com/file/d/0B4EQNkJll5oeX3FoWkM0RTBsVGs/edit?usp=sharing

Novinky

Kontakt

  • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
    Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
  • +421 456766169

    mobil: 0917353039

Fotogaléria