Navigácia

Krúžky a školská knižnica

Krúžky a školská knižnica

             

 

Kam za poznaním a zábavou  - šk. rok 2015/2016

S novým školským rokom sa otvárajú pre vás aj nové krúžky, v ktorých sa môžete zabaviť aj poučiť. Tak neváhajte a príďte medzi nás!!!

  1. Anglický jazyk – vedie p.uč. J. Beňová -  1.    skupina:   - Utorok: 12.00 - 13.00

                                                                                    2.     skupina:    -  utorok: 13.00b- 14.00

                                                                            3.    skupina: -   štvrtok: 12.00 - 13.30                         - 

  2. Futbalový krúžok - vedie p.uč. L. Kmeť    -   1. - 9. ročník:  -  utorok:     12.00 - 14.00

  3. Hravá chémia – vedie p.uč. L. Boldišová -          8 ročník:  - pondelok: 13.00 - 14.30

  4..Mladý novinárvedie p.uč. J. Kaštierová -  5. - 9. ročník: -  streda:       13.00 - 14.30

  5. Šachový krúžok - vedie p.uč. Žmuráň -        4 - 9. ročník:  -  piatok:       13.00 - 14.30

  6. Športové hry - vedie p.uč. L. Kmeť -            5 - 9.  ročník -   streda -      13.00 - 14.30                                                                                                               
  7. Technika -  vedie p. uč. Gáborová -              5. - 9. ročník -   štvrtok -      13.00 - 14.30

  8. Tvoríme v knižnici - vedie p.uč. Gubková 1. stupeň -         šťvrtok:       11.50 - 13.00

  9. Vševedko - vedie p.uč. Píšová -                    4. - 9. ročník:    štvrtok:       13.00 - 14.40

                                                                                   

      Internet pre žiakov – podľa potreby

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA – otváracie hodiny

  Streda – štvrtok - piatok:   9.05 – 9.25 hod.

Utorok:      11.00 – 13.00 hod.

 

                                                      

                     

 

                                                       


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
    Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
  • +421 456766169

    mobil: 0917353039

Fotogaléria