Navigácia

Partners

Utorok 27. 6. 2017

Milí žiaci

Milí žiacii, na tejto strane nájdete videá vytvorené žiakmi a rôzne rýchle informácie.Veríme, že sa vám budú páčiť.

Konzultácie pre žiakov a rodičov

Mgr. M. Olšiaková - NJ

pondelok 13.00 - 14.30 hod.

Mgr. V. Žmuráň - MAT

štvrtok 13.00 - 14.00 hod.

Mgr. J. Kaštierová - SJL

Pondelok 13.00 - 14.00 hod

Mgr. A. Píšová - MAT

pondelok: 12.45 - 13.45 hod

streda:     13.00 - 14.00 hod

Mgr. M. Kováčová - SJL

utorok 12.00 - 13.30 hod

V prípade, že nemôžete prísť na začiatok 

konzultačných hodín, alebo potrebujete iný 

 termín, ohláste sa vopred u príslušného učiteľa.

 

Projekt We travel ...

Čo sa nám v projekte páčilo

Tretiaci sa predstavujú v eTwinningovom projekte

                                       

                                                                                   

Rádio - archív

"DOKONALOSŤ SPOČÍVA V MALIČKOSTIACH, ALE DOKONALOSŤ NIE JE MALIČKOSŤ".

Vážení návštevníci internetu! Vítame Vás na internetovej stránke Základnej školy Slovenského národného povstania v Hornej Ždani.

Novinky

 • Viete, že naša škola bola organizátorom regionálnej výtvarnej súťaže Čarovný svet rozprávok. Do súťaže sme dostali 192 výtvarných prác z jedenástich základných a špeciálnych základných škôl.  Dňa 14. júna 2017 odborná porota vyhodnotila práce a okrem hlavných cien, zaradila najlepšie práce do troch pásiem v každej kategórii. Vernisáž a slávnostné odovzdávanie cien uskutočníme v septembri 1017. Výsledky si môžete pozrieť TU

 • Blíži sa koniec školského roka a to je čas na školské výlety. Naši žiaci druhého stupňa sa vybrali spoznávať krásy Slovenska. Pozreli si zaujímavú Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a krásny Betliarsky zámok. Bol to zaujímavý a poučný výlet. Fotoalbum

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s Políciou v Žiari nad Hronom, pripravilo pre základné školy Prevenčné dni s besedami. Naši tretiaci a štvrtáci besedovali o šikanovaní, šiestaci o nebezpečenstve zo sociálnych sietí a siedmaci, ôsmaci a deviataci sa poučili o právnej zodpovednosti v ich veku. Besedy boli nielen zaujímavé ale najmä poučné. Veríme, že pomôžu žiakom v rôznych situáciách. Fotoalbum 

 • T 9 je každoročne strašiakom deviatakov, lebo v ňom majú ukázať svoje vedomosti v celoslovenskom testovaní. V tomto školskom roku sa naši deviataci, aj ich rodičia a učitelia môžu radovať, lebo v matematike boli o 10% lepší ako celoslovenský priemer a v slovenskom jazyku dokonca o 15,9% lepší ako celoslovenský priemer. Aj malá dedinská škola môže poskytovať vynikajúce vedomosti. Aby sme sa nechválili iba sami, pozrite si výsledky škol Žiarskeho okresu, ako ho uviedol Žiar24. 

 • Stalo sa už tradíciou, že najbližšiu sobotu ku Dňu detí, organizujeme spoločný deň pre deti a rodičov. Zišlo sa nás v športovom areáli viac ako 120 a všetci sa dobre bavili. Prispeli k tomu rôzne hry a súťaže, do ktorých sa, spolu so svojimi deťmi, zapájali aj rodičia. Vydarilo sa aj veľké prekvapenie, keď prišlo sedem motorkárov na svojich veľkých strojoch. Deti mohli motorky obdivovať ale aj sa na nich povoziť. Nechýbal ani chutný guláś a obćerstvenie pre vśetkých. Bol to skutočne vydarený deň. Fotoalbum

 • Skôr, ako odídu deviataci z našej školy, majú povinnosť pred svojimi školiteľmi a oponentami obhájiť záverečnú prácu absolventa ZŠ. Záverečné práce boli väčšinou zamerané na športovú tématiku, ale našlo sa aj bádanie po letectve medzivojnového obdobia. Chlapci, niektorí viac, iní menej smelo, hovorili o tom, čo ich zaujalo a čo sa pri písaní práce naučili. Na záver si od pani riaditeľky prevzali certifikát. Kto získa Cenu riaditeľky školy, si eśte budú musieť počkať do konca školského roka. Fotoalbum

 • NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní) pripravil pre žiakov ZŠ cvičné elektronické testy. Prihlásili sme do nich aj našich žiakov. Testy absolvovali štvrtáci - zo SJL a MAT, siedmaci - zo SJL a MAT, ôsmaci - z MAT a deviataci - z anglického jazyka. Vysledky testov slúžia učiteľom jednotlivých predmetov, aby si overili, ktoré učivo treba preopakovať. Zároveň si žiaci precvičili aj používanie takého typu testov. Fotogaléria

 • Naši žiaci prvého stupňa si užili pekný týźdeň v škole v prírode. Prostredie Bystrej a okolia dávali veľa moźností na turistiku a spoznávanie prírody. Okrem pani učiteliek sa im venovali aj milé animátorky, ktoré im pripravili veľa zábavných a poućných aktivít. Aj keď deťom rodičia chýbali, boli by si ten zaujímavý týźdeň radi predĺžili.  Fotoalbum

 • Termín uzávierky súťaže sa blíži! Kreslite! Milí žiaci, pozývame vás do súťaže, ktorú pre celý región vyhlásila naša škola. Súťaží sa v ilustráciách literárnych diel, ktoré napísali vaši rovesníci, z rôznych škôl, a ktoré sa umiestnili na popredných miestach v súťaži Rozpoviem ti ja rozprávočku. Stači, keď si rozprávky prečitate a vyberiete si na ilustráciu tú, ktorá vás zaujme. Veríme, že sa zúčastníte vo veľkom počte, a že budete v konkurencii žiakov iných škôl úspešní. Hotové diela odovzdajte svojmu učiteľovi výtvarnej výchovy do konca mája.  Propozície. Rozprávky.   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria