Navigácia

Partners

Pondelok 19. 2. 2018

Milí žiaci

Milí žiacii, na tejto strane nájdete videá vytvorené žiakmi a rôzne rýchle informácie.Veríme, že sa vám budú páčiť.

Školské novinky

Konzultácie pre žiakov a rodičov

Mgr. M. Olšiaková - NJ, MAT

pondelok 13.00 - 14.30 hod.

Mgr. V. Žmuráň - MAT

štvrtok 13.00 - 14.00 hod.

Mgr. J. Kaštierová - SJL

Utorok 13.00 - 14.00 hod

Mgr. A. Píšová - MAT

streda:     13.00 - 14.00 hod

Mgr. M. Kováčová - SJL, AJ

štvrtok 13.00 - 13.45 hod

V prípade, že nemôžete prísť na začiatok 

konzultačných hodín, alebo potrebujete iný 

 termín, ohláste sa vopred u príslušného učiteľa.

 

Vianočný program

Prosíme, prepáčte v niektorých

častiach zníženú kvalitu zvuku.

Projekt Čistá voda

PREZENTÁCIA          FOTO

Film: M. R. Štefánik

                                  

                                                                                   

Školský časopis

Rádio - archív

"DOKONALOSŤ SPOČÍVA V MALIČKOSTIACH, ALE DOKONALOSŤ NIE JE MALIČKOSŤ".

Vážení návštevníci internetu! Vítame Vás na internetovej stránke Základnej školy Slovenského národného povstania v Hornej Ždani.

Novinky

 • Vo februárovom projektovom dni sa predviedli štvrtáci. Témou ich dňa bola velmi aktuálna téma - Prvá pomoc. Najskôr premietli prezentáciu o poskytovaní prvej pomoci a vyhodnotenie dotazníka žiakov druhého stupňa o riešení rôznych úrazov. Pochválime ôsmakov, ktorí získali až 91%. Na štyroch stanovištiach vysvetľovali poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch študenti Pedagogickej akademie zo Žiaru nad Hronom. Figuranti zo štvrtákov mali vyrobené "rany", ktoré mali ich spolužiaci ošetriť. Študenti trpezlivo vysvetľovali správne postupy. Informácie o liečivých bylinách a bylinkových čajoch pridali štvrtáci. Bolo to výborné, zaujímavé a poučné dopoludnie. Fotoalbum

 • Piataci pracujú v eTwinningovom projekte s názvom, Kde pracujú naši rodičia .... Aby sa skutočne o práci svojich rodičov dozvedeli, pozvali si na besedu Brankovho otecka. Ten spravuje lesné hospodárstvo. Deťom porozprával o lese, stromoch a zvieratkách a doniesol im ukázať parohy z jeleňa a z daniela. Bola to milá a poučná beseda. Fotoalbum

 • "Fašiang sa už kráti, už sa nenavráti ..." a s koncom fašianga prišiel aj náš školský karneval. Hlavnými organizátormi boli deviataci. Kým sa žiaci prezliekali do masiek, vyzdobili telocvičňu, pripravili hudbu a nápoj na občerstvenie. Masiek bolo veľmi veľa a predstavovali všetko možné, načo si len vieme spomenúť. Po predstavení sa, nasledovali rôzne veselé hry a súťaže a samozrejme, tanec. Kým sa masky bavili, porota nezaháľala a vybrala víťazov. Škoda, že nemohli vyhrať všetci. Ale zabodovala predovšetkým kreativita a zaujímavé stvárnenie. Víťazi dostali ceny a všetci ostatní diplom a sladkosti. Ďakujeme deviatakom, karneval bol výborný. Fotoalbum

 • K aktivitám, ktoré sme organizovali v Deň za bezpečnejši internet, patrí aj súťaž s QR kódmi. Hrajú učitelia aj žiaci a všetci majú z toho zábavu. Tentokrát boli otázky, zašifrované do QR kódov, o bezpečnom internete a o eTwinningu. Aj keď počas prestávok bolo veľa hluku a zhonu, učitelia prižmúrili oči. Prekvapili najmä štvrtáci, ktorí si počinali veľmi dobre a obsadili nakoniec tretie miesto. Potešili ôsmaci, ktorí si do dvojice vzali mladšich źiakov a boli pre nich poradcami. Zábava a poučenie, tak by sme mohli nazvať toto dopoludne. Fotoalbum

 • Mnohí ste uřčite netrpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku, ktorú sme vyhlásili pre školy v regióne. Do súťaže sa zapojilo 12 ZŠ a jedna ŠZŠ. Prišlo nám spolu 75 literárnych prác, teda porota mala práce až až. V kategórii próza rozdelili práce do troch pásiem. Z našich žiakov sa do zlatého pásma dostala rozprávka Timky Haškovej z druhej triedy. Blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Celé výsledky si môžete pozriť TU.

 • Vážení rodičia. Ak máte dieťa v 4.až 9. ročníku našej školy, dostal sa Vám do rúk anonymný dotazník o používaní mobilu a počitača Vašim dieťaťom. (nedostali žiaci, ktorí v tom čase neboli v škole). Za vyplnenie Vám veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme aj rodičom, ktorí vpísali aj ďalšie odpovede. Pomohli nám tým odhaliť niektoré neúplné možnosti na odpovede dotazníka. Výsledky dotazníka použijeme na zvýśenie internetového povedomia Vašich detí, a tým aj internetovej bezpečnosti. Môžete si ich pozrieť TU.

 • Štvrtý projektový deň pripravili piataci. Prvou časťou bol už spomínaný koncert Svet peňazí. Potom piataci povedali žiakom ako a prečo peniaze vznikli a vysvetlili niektoré pojmy zo sveta financií. Vyučujúci vo všetkých triedach hovorili na túto tému. Žiaci počitali úlohy, čitali rozprávky s témou správneho zaobchádzania s peniazmi a ilustrovali finančnícke rozpravky. Poučili sme sa, ako rozumne peniaze míňať a aj niečo usporiť. Fotoalbum

 • Výchovné koncerty umeleckej agentúry AMOS sú vždy zaujímavé a poučné. Tentokrát bol témou svet peňazí. Nielen zaujímavé piesne, ale aj príbehy pobavili žiakov. Naučili sme sa, ako to s financiami v živote funguje a ako máme s nimi zaobchádzať, aby sme ich vedeli správne využivať a neprišli do dlhov. Tiež sme spoznali, o čo všetko prídeme, keď budeme fajčiť.Okrem toho naši žiaci aj súťažili a vyhrali dukaty - zatiaľ len čokoládové. Fotoalbum

 • Dopracovali sme sa na koniec prvého polroka. Ako ho prežívali naši najmladši žiaci? Pozreli sa na to členovia krúžku REPORTÉRI a natočili o prváćikoch - Mravčekoch video. Ak chcete vidieť, ako sa im darí, môžete si ho pozrieť. Urćite vás zaujme. Video

 • Váźení rodičia! do rubriky Rodićovské olienko sme pridali aktualizovanú Stratégiu školy proti šikanovaniu a kyberšikane a Zásady bezpečnej práce s internetom. Môžete si to pozrieť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria