Navigácia

Partners

Utorok 24. 10. 2017

Milí žiaci

Milí žiacii, na tejto strane nájdete videá vytvorené žiakmi a rôzne rýchle informácie.Veríme, že sa vám budú páčiť.

Konzultácie pre žiakov a rodičov

Mgr. M. Olšiaková - NJ

pondelok 13.00 - 14.30 hod.

Mgr. V. Žmuráň - MAT

štvrtok 13.00 - 14.00 hod.

Mgr. J. Kaštierová - SJL

Utorok 13.00 - 14.00 hod

Mgr. A. Píšová - MAT

streda:     13.00 - 14.00 hod

Mgr. M. Kováčová - SJL

utorok 12.00 - 13.30 hod

V prípade, že nemôžete prísť na začiatok 

konzultačných hodín, alebo potrebujete iný 

 termín, ohláste sa vopred u príslušného učiteľa.

 

Projekt We travel ...

Čo sa nám v projekte páčilo

Tretiaci sa predstavujú v eTwinningovom projekte

                                       

                                                                                   

Rádio - archív

"DOKONALOSŤ SPOČÍVA V MALIČKOSTIACH, ALE DOKONALOSŤ NIE JE MALIČKOSŤ".

Vážení návštevníci internetu! Vítame Vás na internetovej stránke Základnej školy Slovenského národného povstania v Hornej Ždani.

Novinky

 • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenského programu, ktorý organizuje UNICEF Slovensko, Škola priateľská k deťom. V priebehu školského roka budeme plniť kritéria, ktorými sa budeme snažiť vytvoriť v škole bezpečné prostredie pre deti, zachovávajúce práva dieťaťa. Do projektu sú zapojení vśetci źiaci, pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci školy. Veríme, že rodičia nám budú v plnení kritérií, ale aj v ďalšich aktivitách nápomocní. - oznam rodičom, viac informácií

   

 • Vďaky našim starým rodičom nikdy nie je dosť. My sme ich v Mesiaci úcty k staršim pozvali do školy, aby sme sa poďakovali za ich starostlivosť a lásku aspoň kultúrnym programom. Žiaci s pani učiteľkami pripravili básničky, pesničky, tance... Zaujímavé boli scénky Maťko a Kubko a scéna z divadelnej hry Ženský zákon a aj vystúpenie našich hostí, tanečníkov folklórneho súboru Hron zo Žiaru nad Hronom. Naši hostia odmenili účinkujúcim potleskom. - fotoalbum

 • Hovoriť s deťmi o zdravej výžive je veľmi dôleźité. Naši žiaci sa o nej dozvedali zábavným spôsobom v celoslovenskom projekte Hovorme o jedle. V rámci tohoto projektu pripravili deti s vyučujúcimi niekoľko zaujímavých aktivít: besedu o šetrení potravinami, kvízy, kreslenie, ochutnávku jabĺk s vyhodnotením "naj..." jabĺčka, súťaž Hra o jablko a pod. Verime, že deti sa nielen zahrali, ale aj poučili a pred sladkosťami dajú prednosť napríklad jabĺčku. - Fotoalbum

   

   

 • Kurz Ochrana života a zdravia sme v jesennom praktickom cvičení poňali športovo. Najskôr mali žiaci teoretocko-praktickú časť v trvaní 5 hodín. Naučili sa a precvičili úlohy zo zdravotníckej prípravy, riešenia dopravných situácií a pod. Na druhý deň nasledoval praktický deň, v ktorom okrem doplnenia teoretických vedomosti, si žiaci zašportovali, Pridali sa aj žiaci prvého stupňa, ktorí mali Didaktické dni. Bolo to príjemne strávené dopoludnie. Fortoalbum

   

 • Pozývame vás všetkých do druhého ročnika literárnej súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku. Svoje príspevky môžete odovzdať svojim triednym učiteľom do konca novembra, potom ich bude posudzovať odborná porota. Tešime sa na vaše literárne diela a prajeme vám veľa šťastia. Propozície súťaže

 • 27. septembra sme v našej škole slávnostne otvorili výstavu výtvarných diel regionálnej súťaže Čarovný svet rozprávok. Do súťaže sa zapojilo 192 detí z 11 škôl regiónu. Na vernisáź sme pozvali ocenených žiakov zo všetkých kategórií. Po krátkom kultúrnom programe si deti prevzali diplomy a ceny a prezreli si vystavené diela. Veľmi nás teši účasť väčšiny detí. Výstavu si môžete pozrieť do polovice októbra v našej škole. Podrobnosti zo súťaže a zaradenie výtvarných doel do troch pásiem si môžete pozrieť v rubrike Úspechy našej školy. Prvý ročník súťaže sa skončil, už sa tešime na ten ďalši. - Fotoalbum

 • Je dôležité, aby deti poznali, čo im škodí, co by nikdy nemali okúsiť. Práve preto sme uvítali ponuku prednášky o škodlivosti drog od OZ Slovensko bez drog. Prednášky sa zúčastnili všetky ročníky druhého stupňa. Pán Milan Vrábel im porozprával, prečo drogám povedať "nie". Veríme, že si z toho vzali ponaučenie. Fotoalbum

 • Prváci sú v škole už skoro mesiac, teda sú z nich už školáci. Aby to mali aj potvrdené, pripravili im deviataci Imatrikuláciu, alebo Prijatie do cechu školákov. Mravčekovia, ako sa prváčikovia volajú, museli splniť niekoľko úloh. Okrem toho sa s deviatakmi veselo pobavili. Nakoniec dostali cetifikát, ktorým sú oficiálne prijatí medzi školákov. Teda, vitajte medzi nami, Mravčekovia! -  Fotoalbum

 • S pani kpt. Filúsovou sa stretli aj naši piataci a šiestaci. Pracujú s ňou na spoloćnom projekte Detská policajná akadémia. Projekt má päť častí. V prvej časti sa deti zoznámili s funkciou polície, ako ju nepoznali. Ďalšia časť projektu ich čaká o mesiac. Tešia sa už dnes. - Fotoalbum

 • S Olim a jeho príbehom sa stretli naši druháci a tretiaci. Priniesla im ho pani kpt. Filúsová z Polície v Žiari nad Hronom. Príbeh učil deti správať sa pri cestovaní železnicou a bezpečnosťou v oblasti železničnej dopravy. Žiakom sa príbeh veľmi páćil a veríme, že pomohol predchádzať úrazom pri doprave.  Fotoalbum

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria