Navigácia

Partners

Pondelok 23. 4. 2018

Milí žiaci

Milí žiacii, na tejto strane nájdete videá vytvorené žiakmi a rôzne rýchle informácie.Veríme, že sa vám budú páčiť.

Historické pamiatky Slovenska - videofilm štvrtákov - eTwinning

Školské novinky

Konzultácie pre žiakov a rodičov

Mgr. M. Olšiaková - NJ, MAT

pondelok 13.00 - 14.30 hod.

Mgr. V. Žmuráň - MAT

štvrtok 13.00 - 14.00 hod.

Mgr. J. Kaštierová - SJL

Utorok 13.00 - 14.00 hod

Mgr. A. Píšová - MAT

streda:     13.00 - 14.00 hod

Mgr. M. Kováčová - SJL, AJ

štvrtok 13.00 - 13.45 hod

V prípade, že nemôžete prísť na začiatok 

konzultačných hodín, alebo potrebujete iný 

 termín, ohláste sa vopred u príslušného učiteľa.

 

Vianočný program

Prosíme, prepáčte v niektorých

častiach zníženú kvalitu zvuku.

Projekt Čistá voda

PREZENTÁCIA          FOTO

                                  

                                                                                   

Školský časopis

Rádio - archív

"DOKONALOSŤ SPOČÍVA V MALIČKOSTIACH, ALE DOKONALOSŤ NIE JE MALIČKOSŤ".

Vážení návštevníci internetu! Vítame Vás na internetovej stránke Základnej školy Slovenského národného povstania v Hornej Ždani.

Novinky

 • Certifikát „Škola eTwinning“ je uznanie a ocenenie za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning získala naša škola toto prestížne ocenenie. Je o to vzácnejšie, že toto ocenenie udelil Brusel iba 20 slovenským školám. Tešime sa a ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa o získanie titulu zaslúžili. viac - http://www.etwinning.sk

 • Druháci a tretiaci sa zúčastnili plaveckého kurzu na plavárni v Žiari nad Hronom. Kým druháci sa učili základy plávania, pre tretiakov to bol kurz zdokonaľujúci. Nikto sa vody nebál a všetci získali "mokré vysvedčenie". Fotoalbum

 • Liga proti rakovine vyhlásila na deň 13. apríla Deň narcisov. Je to verejná zbierka, ktorá má pomôcť ľudom chorým na rakovinu a podporiť aj ich rodiny. Kaźdoročne je spoluorganizátorom aj naša śkola. Milí rodičia! Ak môžete, dajte deťom nejakú finančnú sumu, aby ju vlozili do pokladničky v škole. Dostanú za ňu kvietok narcisu. Zbierka v škole bude od 10. 4. do 17.4. Ďakujeme.

 • V pondelkové popoludnie prichádzali do našej školy predškoláci, zapísať sa do školy. Niektorí nesmelí, niektorí veselí, v sprievode svojich rodičov, zvedavo pozerali, kam budú od septembra chodiť. V krátkom programe im prváci predviedli, čo sa už v škole stačili naučiť. Potom si už každý budúci prvák sadol k pani učiteľke, porozprával jej o sebe, zaspieval, alebo zarecitoval, nakreslil, spočital ...Malý darček, ktorý pripravili deti z ŠKD, bol odmenou. Milí budúci prváci! Tešíme sa na vás! Fotoalbum

 • Riaditeľstvo Základnej školy SNP v Hornej Ždani pozýva predškolákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019. Zápis sa uskutoční 9. apríla 2018 od 13.00 do 16.00 hod. v budove ZŠ. Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Na zápis si prineste občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a zápisný lístok. Tešíme sa na vás. Zápisný lístok

 • 28. marec je dňom narodenia učiteľa národov, Jána Amosa Komenského, a zároveň Dňom učiteľov. Dnes si na úlohu učiteľov a na ich sviatok spomenuli deti zo školského klubu a z ôsmej triedy. S pani vychvávateĺkou nacvičili milý program. Učiteľom okrem poďakovania odovzdali aj pekné blahoželanie. Ďakujeme im za túto milú aktivitu. Fotoalbum

 • Múzeum praveku v Bojniciach vyhlásilo Pravekú súťaž pre školy. A tak sa ôsmaci pobrali do praveku. Vytvorili jaskyňu neandrtálca a odpovedali na otázky o pravekom človeku. Že bol tento projekt zaujímavý a žiaci sa zabavili, dokladajú aj fotografie. Fotoalbum

 • Marcový projektový deň organizovali druháci. Najskôr premietli prezentáciu a všetkým vysvetlili, prečo je hlasné čitanie užitočné a dôležité. Pani riaditeľka vylosovala výhercov literárneho kvízu, do ktorého sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa. Potom sa už hlasno čitalo v triedach, na vyučovacích hodinách. Do tried prvého stupňa prišli starší žiaci a prečitali rozprávku. Ako deti porozumeli textu, to si overili v zábavnom pracovnom liste. Aj tento projektový deň bol zaujímavý a užitočný. Fotoalbum

 • Pozývame vás do druhého ročníka regionálnej súťaže v ilustrácii rozprávok, Čarovný svet rozprávok. Súťaží sa v dvoch kategóriách a na ilustráciu si môžete vybrať z rozprávok, ktoré sa umiestnili na popredných miestach literárnej súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku.Tešíme sa na kresbičky vás všetkých. Propozície. Rozprávky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria