Navigácia

 • Testovanie KOMPARO

  Oznamujeme rodičom a žiakom deviateho  ročnika, že príprava na testovanie T9 - KOMPARO sa uskutoční dňa 15. novembra 2018 (štvrtok). Viac informácií na: /https://komparo.sk/

 • Testovanie T5 - 2018

  Oznamujeme rodičom a žiakom piateho ročnika, že celoštátne testovanie T5 - 2018 sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda). Viac informácií na: stránke NUCEM​

 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy

  Projekt Záložka ... vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a naša škola sa pravidelne zapája. V tomto roku sme dostali za partnerskú školu ZŠ s MŠ Podolie. Témou bolo: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Záložky u nás vyrábali skoro všetky triedy. Snažili sme sa, aby sme našim partnerom poslali pekné darčeky. Pozrite sa, ako sa nám to podarilo. Fotoalbum

 • Deň škôlkárov 2018

  Deň škôlkárov 2018

  Na posledný októbrový týždeň sa každoročne tešia žiaci našej školy, ale aj deti v okolitých škôlkach. V tom čase sa stretávajú v našej škole, aby spoločne športovali, učili sa, hrali sa. Tento Deň škôlkárov bol v znamení rozprávky. Upravenú rozprávku o snehovej kráľovnej zahrali na úvod deviataci a vyzvali deti, aby pomohli vyslobodiť chlapca Kaja. Škôlkári a školáci spoločne prekonávali prekáźky snehovej kráľovnej: "borili sa snehom", v bludisku hľadali cestu, prekonávali ľadové kryhy, odčarovali fialovú hmlu... Spoločné dopoludnie sa vydarilo a pani riaditeľka odovzdala škôlkárom aj malú odmenu. Fotogaléria

 • Starká, starký, ďakujeme

  Starká, starký, ďakujeme

  Vyzdobená školská chodba, vyobliekaní žiaci a plná chodba ľudí, to je signálom slávnosti. V októbri ju vždy venujeme starým rodičom ale zúčasňuje sa aj veľa ľudí z obce. Poďakovaním starým rodičom bol program plný radosti, hudby a úprimných slov. Nechýbalo ani pohostenie, o ktoré sa postarala kultúrna komisia obce. Dlhý potlesk je dôkazom, že sa popoludnie vydarilo na jednotku. Fotoalbum

 • Prvý projektový deň: Čítam, čítaš, čítame

  Prvý projektový deň: Čítam, čítaš, čítame

  Prvý projektový deń školy bol v tomto školskom roku venovaný čitateľskej zručnosti, čitaniu s porozumením. Mladši, aj starši žiaci sa na vyučovacích hodinách venovali aktivitám, ktoré rozvíjali a overovali ich čitateľské zručnosti. Dopoludnie bolo pestré a zaujímavé. Fotoalbum

 • Veľký eTwinningový úspech

  Dve projekty našej školy dosiahli úspech najvyššej eTwinningovej kvality, európsky certifikát - European Quality Label. Dosiahli projekty Zázračný školský autobus a Kto, ak nie my.. Blahoželáme. Pozrite si projekt 1. Pozrite si projekt 2

 • Cisárove nové šaty

  Cisárove nové šaty

  Všetci poznáme rozprávku o cisárovi, ktorý chcel divotvorne šaty, a nakoniec bol nahý. Pripomenuli nám ju herci divadla KLIPERTON, ktorí nám ju zahrali v novej, veselej podobe. Poučili sme sa, že nemáme prisvedčiť každému aj na nesprávnu informáciu, ale máme sa vzdelávať, aby z nás nikto nemohol urobiť hlupákov. Fotoalbum

 • Európsky týždeň kódovania - EU CodeWeek

  Európsky týždeň kódovania - EU CodeWeek

  Od 15. do 19. októbra prebiehal Európsky týždeň kódovania - EU code week. V tomto týždni sa žiaci celej Európy mali učiť kódovať a programovať. My sme sa zapojili aktivitou, v ktorej členovia krúžku ROBOT DREAM predviedli piatakom základy programovania robotickej stavebnice LEGO EV3. Aktivita sa volá: Keď robot ožije. Deti si mohli programovanie aj vyskúšať.Akcia mala veľký ohlas a zdá sa,že sa medzi deťmi nájdu  nádejní programátori. Fotoalbum

 • Detektívi s QR kódmi

  Detektívi s QR kódmi

  Zdravá výźiva spojená s pohybom, informatikou a spoluprácou, to bolo popoludnie, ktoré pripravili deviataci a ôsmaci pre deti z ŠKD. Každá skupina si najskôr musela otázky vyhľadať v okolí školy, a potom si ich rozšifrovať pomocou čítačky QR kódov v tabletoch. Odpovede na otázky si mohli vyhľadať na nástenkách v škole. Okrem toho kreslili, písali, kombinovali. Okrem zábavy, sa aj poučili o zdravom jedení. Fotoalbum

 • Konferencia a beseda o fungovaní jedla v tele človeka

  Konferencia a beseda o fungovaní jedla v tele človeka

  Hovorme o jedle je názov celoslovenského projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Jednou z aktivít bola konferencia, na ktorú si zaujímavé príspevky pripravili žiaci deviateho ročníka. Pozvaným hosťom bola pani doktorka z oblasti dietologie, ktorá povedala siedmakom, ôsmakom a deviatakom, ako by si mali poskladať jedálniček v rôznych obdobiach źivota. Tí, ktorí chceli, si mohli aj pomerať prístrojom súčasné telesné hodnoty. Bolo to veľmi poučné a zaujímavé. Ďakujeme. Fotoalbum

 • Čarovný svet rozprávok - vernisáž

  Čarovný svet rozprávok - vernisáž

  Ďo regionálnej výtvarnej súťaže Čarovný svet rozprávok sme dostali temer 100 výtvarných diel žiakov z trinástich základných a špeciálnych základných škôl. Aj keď porota rozhodla už v júni, slávnostná vernisáž sa konala v septembri tohoto školského roka. Predsedkyňa poroty odovzdala diplomy a ceny víťazom a všetci si mohli pozrieť to najlepšie, čo deti v súťaži vytvorili. K slávnostnej atmosfére prispeli kultúrnym programom žiaci našej školy. Teraz sa už tešime na ďalši ročník tejto zaujímavej súťaže. Fotoalbum  Vyhodnotenie

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Začiatok školského roka 2018/2019

  Odštartovali sme! Po krásnom horúcom lete prišiel september a s ním aj začiatok školského roka. Tí menši sa do školy tešili, tí starši to brali ako nevyhnutnosť. Ale dôležité je, že sme sa všetci stretli oddýchnutí a veselí. Teda, veľa šťastia a spokojnosti v spoločnej desaťmesačnej práci, ktorá je pred nami!  Fotoalbum

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Začiatok školského roka 2018/2019

  Riaditeľka Základnej školy Slovenského národné povstania v Hornej Ždani oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa bude konať 3. septembra 2018 (pondelok) o 9.00 hod. v Základnej škole SNP v Hornej Ždani.

 • Ukončili sme školský rok a rozlúčili sme sa s deviatakmi

  Ukončili sme školský rok a rozlúčili sme sa s deviatakmi

  Po desiatich školských mesiacoch prišli očakávané prázdniny. V posledný deň školského roka sme sa zišli, aby sme uplynulý školský rok ukončili a rozlúčili sa s deviatakmi. Po úvodnej hymne SR a básničkách prvákov, vystúpila s príhovorom riaditeľka školy. Potom prišli na rad deviataci, aby sa rozlúčili so školou, vyučujúcimi, aj kamarátmi. Nechýbali ani slzičky a pre každého z nich posledné zvonenie. Slávnosť sme ukončili hymnou školy ... a HURÁ! na prázdniny. Fotoalbum

 • Vyhodnotili sme druhý polrok

  Vyhodnotili sme druhý polrok

  Aj v druhom polroku sa naši žiaci zúčastňovali súťaží, a boli úspešní. Na konci školského roka sme odmenili úspešných riešiteľov Matematického klokana, Pytagoriády, okresného a krajského kola chemickej olympiády a športových súťaží. Odovzdaná bola aj cena RŠ a čestné uznanie za absolventské práce deviatakov. Ocenené práce si môžete prečitať na stránke školy, v časti Absolventské práce deviatakov. Všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, ďakujeme. Fotoalbum

 • Deviaty projektový deň: Deň s políciou

  Deviaty projektový deň: Deň s políciou

  Posledný projektový deň školského roka patril polícii, lepšie povedané, kynologickým pracovníkom policajného zboru. Žiaci si najskôr pozreli video o práci Krajského policajného zboru v Banskej Bystrici s komentárom pána policajta. Potom si mohli vyskúšať, koľko váži policajná vesta a helma. Najzaujímavejšou časťou dopoludnia boli ukážky činnosti policajných psíkov. Ich majitelia vysvetlili, ako prebieha výcvik, a ukázali, ako dokáže pes zneškodniť páchateľa a vyhľadať drogy. Nakoniec si ich deti mohli aj pohladiť, čo urobilo všetkým veľkú radosť. Bol to zaujímavý projektový deň. Fotoalbum

 • Prebrali sme si národnú cenu eTwinning

  Prebrali sme si národnú cenu eTwinning

  Projekt našich štvrtákov, Zázračný školský autobus, získal národnú cenu eTwinning v kategórii projektov s tématikou národného dedičstva. 26. júna sme sa v Bratislave zúčastnili slávnostného odovzdávania cien. V príhovore vystúpila zástupkyňa Ministerstva školskva a ďalši hostia, ktorí ocenili snahu učiteľov o nové formy vyučovania prostredníctvom medzinárodných rojektov. Po predstavení projektov žiakmi, sme si prebrali ocenenie a žiaci sa pobavili vo vedecko-zážitkovom centre Aurelius. Bol to pre nás veľký zážitok. Fotoalbum

 • Via historica

  Via historica

  Históriu nám zábavným spôsobom priblížila šermiarska skupina vo svojom šermiarsko– divadelnom predstavení  Cesta slovenskou históriou. Žiaci sa tu dozvedeli nielen o histórii Slovenska, ale aj o  zbraniach, ktoré sa na našom území používali. Mladších žiakov potešilo aj to, že sa aj oni mohli zúčastniť deja. Bol to pre všetkých poučný, a zároveň zábavný zážitok. Fotoalbum

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria