Navigácia

 • Zablahoželali sme mamičkám

  Druhá májová nedeľa patrí už tradične Dňu matiek. My sme ju trochu predbehli, a pozvali sme mamičky do našej školy už v piatok. Prišli nielen mamičky, ale aj staré mamy a tiež niekoľko oteckov. Žiaci im s pani učiteľkami pripravili zaujímavý program. Tancovali v ňom deti z folklórneho krúžku, deti ďakovali básničkami a piesňami. Za všetko si zaslúžili potlesk. Po skončení programu nasledovalo pohostenie a hostia si mohli aj pozrieť prezentácie z eTwinningových projektov našich žiakov. Zostáva nám už iba povedať: Mamička ďakujeme, a nielen v tento deň, ale v každý deň v roku. Fotoalbum video

 • Beh oslobodenia Hornej Ždane 2018

  V krásnom slnečnom dni sa do areálu našej školy zišli mladí śportovci z viacerých škôl a atletických klubov regiónu. Od škôlkárov, až po kategóriu dospelých, sa postupne postavili na štart Behu oslobodenia Hornej Ždane. Zo 130 športovcov mohli byť v každej kategórii iba traja, ktorí sa postavili na stupeň víťazov. Ceny odovzdala pani starostka obce Horná Ždaňa a zástupkyňa ZŠ. Nezahambili sa ani naši źiaci. Výsledky v Úspechoch školy. Fotoalbum

 • Sadíme, my máje ...

  V máji by malo mať každé švárne dievča postavený máj. Tento symbol každoročne sadia deviataci pre všetky dievčatá našej školy. Aby bol máj pestrý, dievčatá naviazali pestrofarebné stuhy, a potom už putoval do výšky. Dievčatá z tanečného krúžku pridali aj krátky tanček. Budeme sa z mája tešiť celý mesiac. Fotoalbum

 • Zasadili sme lipu priateľstva

  Siedmaci pracujú v eTwinningu s česou školou na projekte o ochrane prírody. Jednou z aktivít bolo aj zasadiť slovenskú lipu v českej zemi a českú lipu na Slovensku. V rámci projektového dňa siedmaci malú lipku zasadili. Je symbolom priateľstva škôl spojených v eTwinningu. Veríme, že sa jej v našej zemi bude dobre dariť. Fotoalbum

 • Projektový deň - Ochrana prírody

  Apríl má mnohé prívlastky, spojené s prirodou a jej ochranou. V apríli slávime aj Deň Zeme. Projektový deň v tomto mesiaci si pripravili siedmaci. Najskôr v zaujímavej prezentácii povedali, prečo je dôležité sa k prírode správať šetrne a chrániť ju. Odmenili sme aj žiaka, ktorý nazbieral najväčśie množstvo papiera, a tiež úspeśných riešiteľov kvízu o ochrane prírody. A potom sme prírode a nášmu okoliu pomohli prácou. Všetky triedy sa vybrali von a upravili a vyčistili areál školy. A teraz je už iba na nás všetkých, aby náś areál čistý aj zostal. Fotoalbum

 • Naši žiaci na súťažiach

  V poslednom, mesiaci sa naši žiaci zúčastnili niekoľkých súťaži a ich výsledky boli povzbujujúce. Boli to: krajské kolo chemickej olympiády, okresné kolo šachového turnaja a okresná súťaž Mladý záchranár CO. Výsledky najdete v Úspechoch školy. 

 • Pozývame vás ...

  Základná škola SNP Horná Ždaňa a obec Horná Ždaňa pozývajú všetkých priaznivcov cezpoľného behu na Beh oslobodenia Hornej Ždane. Beh sa bude konať 7. mája 2018. Bližšie informácie a propozície nájdete TU.

 • Prevenčný deň

  Prevenčný deň je venovaný besedám pre žiakov na rôzne aktuálne témy. V tento deň prišli k nám pracovníci Policie v Žiari nad Hronom, CPPPaP a zdravotníctva. Besied na tému zdravej výživy, šikanovania a násilia, kyberšikany a extrémizmu, sa zúčastnili žiaci od tretieho, po deviaty ročník. Infomácie, ktoré sa dozvedeli budú pre nich určite užitočné. Ďakujeme. 

 • Získali sme ocenenie eTwinning School - Škola eTwinningu

  Certifikát „Škola eTwinning“ je uznanie a ocenenie za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning získala naša škola toto prestížne ocenenie. Je o to vzácnejšie, že toto ocenenie udelil Brusel iba 20 slovenským školám. Tešime sa a ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa o získanie titulu zaslúžili. viac - http://www.etwinning.sk

 • Plavecký výcvik

  Druháci a tretiaci sa zúčastnili plaveckého kurzu na plavárni v Žiari nad Hronom. Kým druháci sa učili základy plávania, pre tretiakov to bol kurz zdokonaľujúci. Nikto sa vody nebál a všetci získali "mokré vysvedčenie". Fotoalbum

 • Piatok trinásteho - deň pomoci

  Liga proti rakovine vyhlásila na deň 13. apríla Deň narcisov. Je to verejná zbierka, ktorá má pomôcť ľudom chorým na rakovinu a podporiť aj ich rodiny. Kaźdoročne je spoluorganizátorom aj naša śkola. Milí rodičia! Ak môžete, dajte deťom nejakú finančnú sumu, aby ju vlozili do pokladničky v škole. Dostanú za ňu kvietok narcisu. Zbierka v škole bude od 10. 4. do 17.4.  Ďakujeme. 

 • Zapísali sme budúcich prváčikov

  V pondelkové popoludnie prichádzali do našej školy predškoláci, zapísať sa do školy. Niektorí nesmelí, niektorí veselí, v sprievode svojich rodičov, zvedavo pozerali, kam budú od septembra chodiť. V krátkom programe im prváci predviedli, čo sa už v škole stačili naučiť. Potom si už každý budúci prvák sadol k pani učiteľke, porozprával jej o sebe, zaspieval, alebo zarecitoval, nakreslil, spočital ...Malý darček, ktorý pripravili deti z ŠKD, bol odmenou. Milí budúci prváci! Tešíme sa na vás! Fotoalbum

 • Zápis do prvého ročníka

  Riaditeľstvo Základnej školy SNP v Hornej Ždani pozýva predškolákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019. Zápis sa uskutoční 9. apríla 2018 od 13.00 do 16.00 hod. v budove ZŠ. Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Na zápis si prineste občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a zápisný lístok. Tešíme sa na vás.  Zápisný lístok 

 • Zápis do prvého ročníka

 • Ďakujeme

  28. marec je dňom narodenia učiteľa národov, Jána Amosa Komenského, a zároveň Dňom učiteľov. Dnes si na úlohu učiteľov a na ich sviatok spomenuli deti zo školského klubu a z ôsmej triedy. S pani vychvávateĺkou nacvičili milý program. Učiteľom okrem poďakovania odovzdali aj pekné blahoželanie. Ďakujeme im za túto milú aktivitu. Fotoalbum 

 • Vybrali sme sa do praveku ...

  Múzeum praveku v Bojniciach vyhlásilo Pravekú súťaž pre školy. A tak sa ôsmaci pobrali do praveku. Vytvorili jaskyňu neandrtálca a odpovedali na otázky o pravekom človeku. Že bol tento projekt zaujímavý a žiaci sa zabavili, dokladajú aj fotografie. Fotoalbum

 • Projektový deň: Hlasné čítanie

  Marcový projektový deň organizovali druháci. Najskôr premietli prezentáciu a všetkým vysvetlili, prečo je hlasné čitanie užitočné a dôležité. Pani riaditeľka vylosovala výhercov literárneho kvízu, do ktorého sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa.  Potom sa už hlasno čitalo v triedach, na vyučovacích hodinách. Do tried prvého stupňa prišli starší žiaci a prečitali rozprávku. Ako deti porozumeli textu, to si overili v zábavnom pracovnom liste. Aj tento projektový deň bol zaujímavý a užitočný. Fotoalbum

 • Výtvarná súťaž: Čarovný svet rozprávok

  Pozývame vás do druhého ročníka regionálnej súťaže v ilustrácii rozprávok, Čarovný svet rozprávok. Súťaží sa v dvoch kategóriách a na ilustráciu si môžete vybrať z rozprávok, ktoré sa umiestnili na popredných miestach  literárnej súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku.Tešíme sa na kresbičky vás všetkých. Propozície. Rozprávky

 • Okresné kolo chemickej olympiády

  V tomto školskom roku sa naši žiaci pripravovali aj na chcemickú olympiádu. Školské kolo úspešne zvládli a do okresného kola postúpili dvaja žiaci. V dvoch častiach, v teoretickej a praktickej si zmerali sily so žiakmi z ďalšich škôl. Teší nás, že toto meranie síl bolo pre našich žiakov veľmi úspešné: Dávid Prochocký obsadil 1. miesto a Viktória Koková 3. miesto. Blahoželáme a budeme držať palce v krajskom kole. Fotoalbum 

 • Okresné kolo Pytagoriády

  Na okresnom kole Pytagiriády sa zúčastnilo 9 žiakov 4. - 8. ročníka našej školy. Veľmi nás teší, že siedmi z nich sa stali aj úspešnými riešiteľmi okresného kola. Najlepšie umiestnenie vo svojej kategórii mali dvaja žiaci: Dionýz Minich - 2. miesto v P4 a Michal Jáger - 2. miesto v P6. Ďalšie výsledky si môžete pozrieť v Úspechoch školy. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria