Navigácia

 • Škola priateľská k deťom

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenského programu, ktorý organizuje UNICEF Slovensko, Škola priateľská k deťom. V priebehu školského roka budeme plniť kritéria, ktorými sa budeme snažiť vytvoriť v škole bezpečné prostredie pre deti, zachovávajúce práva dieťaťa. Do projektu sú zapojení vśetci źiaci, pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci školy. Veríme, že rodičia nám budú v plnení kritérií, ale aj v ďalšich aktivitách nápomocní. - oznam rodičom, viac informácií

   

   

 • Starká, starký, ďakujeme

  Vďaky našim starým rodičom nikdy nie je dosť. My sme ich v Mesiaci úcty k staršim pozvali do školy, aby sme sa poďakovali za ich starostlivosť a lásku aspoň kultúrnym programom. Žiaci s pani učiteľkami pripravili básničky, pesničky, tance... Zaujímavé boli scénky Maťko a Kubko a scéna z divadelnej hry Ženský zákon a aj vystúpenie našich hostí, tanečníkov folklórneho súboru Hron zo Žiaru nad Hronom. Naši hostia odmenili účinkujúcim potleskom. - fotoalbum

 • Hovorme o jedle

  Hovoriť s deťmi o zdravej výžive je veľmi dôleźité. Naši žiaci sa o nej dozvedali zábavným spôsobom v celoslovenskom projekte Hovorme o jedle. V rámci tohoto projektu pripravili deti s vyučujúcimi niekoľko zaujímavých aktivít: besedu o šetrení potravinami, kvízy, kreslenie, ochutnávku jabĺk s vyhodnotením "naj..." jabĺčka, súťaž Hra o jablko a pod. Verime, že deti sa nielen zahrali, ale aj poučili a pred sladkosťami dajú prednosť napríklad jabĺčku. - Fotoalbum

   

   

 • Ochrana života a zdravia

  Kurz Ochrana života a zdravia sme v jesennom praktickom cvičení poňali športovo. Najskôr mali žiaci teoretocko-praktickú časť v trvaní 5 hodín. Naučili sa a precvičili úlohy zo zdravotníckej prípravy, riešenia dopravných situácií a pod. Na druhý deň nasledoval praktický deň, v ktorom okrem doplnenia teoretických vedomosti, si žiaci zašportovali, Pridali sa aj žiaci prvého stupňa, ktorí mali Didaktické dni. Bolo to príjemne strávené dopoludnie. Fortoalbum

   

 • Rozpoviem ti ja rozprávočku

  Pozývame vás všetkých do druhého ročnika literárnej súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku. Svoje príspevky môžete odovzdať svojim triednym učiteľom do konca novembra, potom ich bude posudzovať odborná porota. Tešime sa na vaše literárne diela a prajeme vám veľa šťastia. Propozície súťaže

 • Čarovný svet rozprávok

  27. septembra sme v našej škole slávnostne otvorili výstavu výtvarných diel regionálnej súťaže Čarovný svet rozprávok. Do súťaže sa zapojilo 192 detí z 11 škôl regiónu. Na vernisáź sme pozvali ocenených žiakov zo všetkých kategórií. Po krátkom kultúrnom programe si deti prevzali diplomy a ceny a prezreli si vystavené diela. Veľmi nás teši účasť väčšiny detí. Výstavu si môžete pozrieť do polovice októbra v našej škole. Podrobnosti zo súťaže a zaradenie výtvarných doel do troch pásiem si môžete pozrieť v rubrike Úspechy našej školy. Prvý ročník súťaže sa skončil, už sa tešime na ten ďalši. - Fotoalbum

   

 • Pravda o drogách

  Je dôležité, aby deti poznali, čo im škodí, co by nikdy nemali okúsiť. Práve preto sme uvítali ponuku prednášky o škodlivosti drog od OZ Slovensko bez drog. Prednášky sa zúčastnili všetky ročníky druhého stupňa. Pán Milan Vrábel im porozprával, prečo drogám povedať "nie". Veríme, že si z toho vzali ponaučenie.  Fotoalbum

   

 • Prváci prijatí do cechu školákov

  Prváci sú v škole už skoro mesiac, teda sú z nich už školáci. Aby to mali aj potvrdené, pripravili im deviataci Imatrikuláciu, alebo Prijatie do cechu školákov. Mravčekovia, ako sa prváčikovia volajú, museli splniť niekoľko úloh. Okrem toho sa s deviatakmi veselo pobavili. Nakoniec dostali cetifikát, ktorým sú oficiálne prijatí medzi školákov. Teda, vitajte medzi nami, Mravčekovia! -  Fotoalbum

   

 • Detská policajná akadémia

  S pani kpt. Filúsovou sa stretli aj naši piataci a šiestaci. Pracujú s ňou na spoloćnom projekte Detská policajná akadémia. Projekt má päť častí. V prvej časti sa deti zoznámili s funkciou polície, ako ju nepoznali. Ďalšia časť projektu ich čaká o mesiac. Tešia sa už dnes. - Fotoalbum

   

 • Oliho príbeh

  S Olim a jeho príbehom sa stretli naši druháci a tretiaci. Priniesla im ho pani kpt. Filúsová z Polície v Žiari nad Hronom. Príbeh učil deti správať sa pri cestovaní železnicou a bezpečnosťou v oblasti železničnej dopravy. Žiakom sa príbeh veľmi páćil a veríme, že pomohol predchádzať úrazom pri doprave.  Fotoalbum

   

 • Prednáśka: Staroveký Egypt

  Žiaci sa učia nielen na tradičných vyučovacích hodinách, ale aj na besedách a prednáškach. S prednáškou o starovekom Egypte prišiel k nám pán Milan Bahúl, ktorého žiaci volajú kamarátsky: Miňo. Okrem zaujímavej prezentácie, udivoval najmä výbornou pamäťou a množstvom zaujimavých historiek. Prednáška, a následne beseda, bola nielen zaujímavá, ale aj poučná. Určite sa s Miňom a jeho prednáškami stretneme aj v budúcnosti. Fotoatelier

   

 • Odštartovali sme ...

  Ušlo leto za tri hory, nenarátaš ani do päť ... tak začina báseň Septembrová pesnička. Nerátali sme ... a september aj tak prišiel a priniesol nový školský rok. Aký bude? Veselý, radostný, šťastný? Bude taký aký si ho spoločne urobíme. Tak, zvesela, nech je pre všetkých najlepši, ako sa dá! Fotoalbum

 • Riaditeľstvo Základnej školy Slovenského národného povstania v Hornej Ždani oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa koná 4. septembra, o 9.00 hod. v budove ZŠ. Tešime sa na vašiu účasť.

 • Do videnia, škola, hurá! prázdniny

  Rozlúčili sme sa s deviatakmi, rozlúčili sme sa navzájom, rozlúčili sme sa so školou a rozbehli sme sa za oddychom a volnosťou. Všetkým, ktorí si našu stránku otvoríte aj počas prázdnin, prajeme krásne prázdniny a zaujímavé chvíle so stránkou našej školy. NECH ŽIJE LETO! NECH ŽIJÚ PRÁZDNINY! Fotoalbum

 • Prázdninové čítanie

  Prázdniny sú dňami oddychu a leňošenie. Prázdniny sú dňami slniečka, kúpania a letných aktivít. Ale aj cez prázdniny prídu zamračené dni plné nudy. Na takéto dni sme si pre vás pripravili prázdninové čitanie, počúvanie a súťaženie. Prečitajte si časopis, ktorý žiaci vytvorili do súťaže o spotrebe, prečitajte si Školské novinky a literárne práce žiakov, vypočujte si školské rádio a zapojte sa do kvízov. Aj v zlom počasí S NAMI SA NUDIŤ NEBUDETE! 

     

 •          

        Stačí kliknúť  

 •                    

 • Najlepšia trieda a najčistejšia trieda

  Každý školský rok súťažia triedy o titul Najlepšia trieda a Najčistejšia trieda. Čistotu tried pravidelne kontrolujú a bodujú členovia žiackeho parlamentu. Aby trieda získala prívlastok najlepšia, musia sa snažiť a mať výbornú dochádzku, bez neospravedlnených hodín, dobré vyučovacie výsledky, snažiť sa v rôznych aktivitách a aj správanie musia mať bez znížených známok. V tomto školskom roku titul Najčistejšia trieda získali PRVÁCI  a z tituli najlepšej triedy sa tešia TRETIACI. Blahoželáme

 • Ženský zákon, v ktorom hrajú iba chlapci

  Deviataci na konci školského roka vždy nacvičia úryvok literárneho diela, o ktorom sa učili. V tomto školskom roku to bolo divadelné dielo Ženský zákon. Problém bol v tom, že v deviatej triede máme samých chlapcov. A tak to bolo ako v gréckom divadle, kde aj ženské postavy hrali muži. Chlapci zahrali postavu Dory, aj Mary, iba huslistku si požičali od ôsmakov. Že to zvládli vynikajúco, ukážu vám fotografie. Fotoalbum

 • Vyhodnotenie súťaží

  Aj v druhom polroku školského roka sa žiaci zúčastňovali rôznych súťaží. Posledné z nich sme vyhodnotili a rozdali sme diplomy za riešenie v celoslovenskej súťaži Klokan, v celoslovenskej súťaži Kukučínova literárna Revúca, v obvodnom kole Pytagoriády. Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť v rubrike Úspechy školy. Veríme, že naši žiaci budú rovnako úspešní aj v budúcom školskom roku. Pani riaditeľka odovzdala Cenu riaditeľky školy a Čestné uznanie deviatakom, ktorí napísali a obhájili najlepšie absolventské práce. Cenu si prevzali T. Šnirc a T. Ďuriš. Blahoželáme. Fotoalbum

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria