Navigácia

 • Do videnia, škola, hurá! prázdniny

  Rozlúčili sme sa s deviatakmi, rozlúčili sme sa navzájom, rozlúčili sme sa so školou a rozbehli sme sa za oddychom a volnosťou. Všetkým, ktorí si našu stránku otvoríte aj počas prázdnin, prajeme krásne prázdniny a zaujímavé chvíle so stránkou našej školy. NECH ŽIJE LETO! NECH ŽIJÚ PRÁZDNINY! Fotoalbum

 • Prázdninové čítanie

  Prázdniny sú dňami oddychu a leňošenie. Prázdniny sú dňami slniečka, kúpania a letných aktivít. Ale aj cez prázdniny prídu zamračené dni plné nudy. Na takéto dni sme si pre vás pripravili prázdninové čitanie, počúvanie a súťaženie. Prečitajte si časopis, ktorý žiaci vytvorili do súťaže o spotrebe, prečitajte si Školské novinky a literárne práce žiakov, vypočujte si školské rádio a zapojte sa do kvízov. Aj v zlom počasí S NAMI SA NUDIŤ NEBUDETE! 

     

 •          

        Stačí kliknúť  

 •                    

 • Najlepšia trieda a najčistejšia trieda

  Každý školský rok súťažia triedy o titul Najlepšia trieda a Najčistejšia trieda. Čistotu tried pravidelne kontrolujú a bodujú členovia žiackeho parlamentu. Aby trieda získala prívlastok najlepšia, musia sa snažiť a mať výbornú dochádzku, bez neospravedlnených hodín, dobré vyučovacie výsledky, snažiť sa v rôznych aktivitách a aj správanie musia mať bez znížených známok. V tomto školskom roku titul Najčistejšia trieda získali PRVÁCI  a z tituli najlepšej triedy sa tešia TRETIACI. Blahoželáme

 • Ženský zákon, v ktorom hrajú iba chlapci

  Deviataci na konci školského roka vždy nacvičia úryvok literárneho diela, o ktorom sa učili. V tomto školskom roku to bolo divadelné dielo Ženský zákon. Problém bol v tom, že v deviatej triede máme samých chlapcov. A tak to bolo ako v gréckom divadle, kde aj ženské postavy hrali muži. Chlapci zahrali postavu Dory, aj Mary, iba huslistku si požičali od ôsmakov. Že to zvládli vynikajúco, ukážu vám fotografie. Fotoalbum

 • Vyhodnotenie súťaží

  Aj v druhom polroku školského roka sa žiaci zúčastňovali rôznych súťaží. Posledné z nich sme vyhodnotili a rozdali sme diplomy za riešenie v celoslovenskej súťaži Klokan, v celoslovenskej súťaži Kukučínova literárna Revúca, v obvodnom kole Pytagoriády. Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť v rubrike Úspechy školy. Veríme, že naši žiaci budú rovnako úspešní aj v budúcom školskom roku. Pani riaditeľka odovzdala Cenu riaditeľky školy a Čestné uznanie deviatakom, ktorí napísali a obhájili najlepšie absolventské práce. Cenu si prevzali T. Šnirc a T. Ďuriš. Blahoželáme. Fotoalbum

 • Národný certifikát kvality

  So záverom školského roka, ukončili aj siedmaci svoj eTwinningový projekt We travel ..., ktorý realizovali so školou v talianskom Vejane a v českom Staňkove. Ukážkové videa si môžete pozrieť v pravom stĺpci našej stránky. O tom, že aj tento siedmacký projekt bol úspešný, svedči Quality label a Pupil Quality label. Siedmakom blahoželáme. O ďalšich projektoch ostatných tried si môžete vypočuť v školskom rádiu

 • Čarovný svet rozprávok

  Viete, že naša škola bola organizátorom regionálnej výtvarnej súťaže Čarovný svet rozprávok. Do súťaže sme dostali 192 výtvarných prác z jedenástich základných a špeciálnych základných škôl.  Dňa 14. júna 2017 odborná porota vyhodnotila práce a okrem hlavných cien, zaradila najlepšie práce do troch pásiem v každej kategórii. Vernisáž a slávnostné odovzdávanie cien uskutočníme v septembri 1017. Výsledky si môžete pozrieť TU

   

 • Výlety, výlety ...

  Blíži sa koniec školského roka a to je čas na školské výlety. Naši žiaci druhého stupňa sa vybrali spoznávať krásy Slovenska. Pozreli si zaujímavú Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a krásny Betliarsky zámok. Bol to zaujímavý a poučný výlet. Fotoalbum

 • Besedujeme

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s Políciou v Žiari nad Hronom, pripravilo pre základné školy Prevenčné dni s besedami. Naši tretiaci a štvrtáci besedovali o šikanovaní, šiestaci o nebezpečenstve zo sociálnych sietí a siedmaci, ôsmaci a deviataci sa poučili o právnej zodpovednosti v ich veku. Besedy boli nielen zaujímavé ale najmä poučné. Veríme, že pomôžu žiakom v rôznych situáciách. Fotoalbum 

   

 • Veľmi pekné výsledky našich deviatakov

  T 9 je každoročne strašiakom deviatakov, lebo v ňom majú ukázať svoje vedomosti v celoslovenskom testovaní. V tomto školskom roku sa naši deviataci, aj ich rodičia a učitelia môžu radovať, lebo v matematike boli o 10% lepší ako celoslovenský priemer a v slovenskom jazyku dokonca o 15,9% lepší ako celoslovenský priemer. Aj malá dedinská škola môže poskytovať vynikajúce vedomosti. Aby sme sa nechválili iba sami, pozrite si výsledky škol Žiarskeho okresu, ako ho uviedol Žiar24. 

 • Športový deň rodičov a detí

  Stalo sa už tradíciou, že najbližšiu sobotu ku Dňu detí, organizujeme spoločný deň pre deti a rodičov. Zišlo sa nás v športovom areáli viac ako 120 a všetci sa dobre bavili. Prispeli k tomu rôzne hry a súťaže, do ktorých sa, spolu so svojimi deťmi, zapájali aj rodičia. Vydarilo sa aj veľké prekvapenie, keď prišlo sedem motorkárov na svojich veľkých strojoch. Deti mohli motorky obdivovať ale aj sa na nich povoziť. Nechýbal ani chutný guláś a obćerstvenie pre vśetkých. Bol to skutočne vydarený deň. Fotoalbum

 • Obhajoby záverečných prác deviatakov

  Skôr, ako odídu deviataci z našej školy, majú povinnosť pred svojimi školiteľmi a oponentami obhájiť záverečnú prácu absolventa ZŠ. Záverečné práce boli väčšinou zamerané na športovú tématiku, ale našlo sa aj bádanie po letectve medzivojnového obdobia. Chlapci, niektorí viac, iní menej smelo, hovorili o tom, čo ich zaujalo a čo sa pri písaní práce naučili. Na záver si od pani riaditeľky prevzali certifikát. Kto získa Cenu riaditeľky školy, si eśte budú musieť počkať do konca školského roka. Fotoalbum

   

 • Elektronické testovanie

  NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní) pripravil pre žiakov ZŠ cvičné elektronické testy. Prihlásili sme do nich aj našich žiakov. Testy absolvovali štvrtáci - zo SJL a MAT, siedmaci - zo SJL a MAT, ôsmaci - z MAT a deviataci - z anglického jazyka. Vysledky testov slúžia učiteľom jednotlivých predmetov, aby si overili, ktoré učivo treba preopakovať. Zároveň si žiaci precvičili aj používanie takého typu testov. Fotogaléria

   

 • Zábava, oddych ale aj poznávanie

  Naši žiaci prvého stupňa si užili pekný týźdeň v škole v prírode. Prostredie Bystrej a okolia dávali veľa moźností na turistiku a spoznávanie prírody. Okrem pani učiteliek sa im venovali aj milé animátorky, ktoré im pripravili veľa zábavných a poućných aktivít. Aj keď deťom rodičia chýbali, boli by si ten zaujímavý týźdeň radi predĺžili.  Fotoalbum

 • Výtvarná súťaž Čarovný svet rozprávok

  Termín uzávierky súťaže sa blíži! Kreslite! Milí žiaci, pozývame vás do súťaže, ktorú pre celý región vyhlásila naša škola. Súťaží sa v ilustráciách literárnych diel, ktoré napísali vaši rovesníci, z rôznych škôl, a ktoré sa umiestnili na popredných miestach v súťaži Rozpoviem ti ja rozprávočku. Stači, keď si rozprávky prečitate a vyberiete si na ilustráciu tú, ktorá vás zaujme. Veríme, že sa zúčastníte vo veľkom počte, a že budete v konkurencii žiakov iných škôl úspešní. Hotové diela odovzdajte svojmu učiteľovi výtvarnej výchovy do konca mája.  Propozície. Rozprávky.   

 • Naši žiaci na DDI

  Doprávná výchova je dôležitou súčasťou výchovy žiakov v ZŠ. Aj vďaka pravidelným vzdelávaniam na detskom dopravnom ihrisku klesá počet úrazov a havárií chdcov a cyklistov. Naši žiaci sa praktickej prípravy na DDI zúčastňujú každy rok. Teraz to boli žiaci prvého stupňa našej školy. Veríme, že získané zručnosti uplatnia aj pri svojich jazdách po cestách. Fotoalbum

   

   

 • Článok o nás v MY

  15. mája vyšiel v regionálnom týźdenníku MY článok o našej škole. Prečitajte si, čim sa môžeme pochváliť a v širšej verejnosti.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria