Navigácia

 • Testovanie T9 2018

  Riaditeľka ZŠ SNP v Hornej Ždani oznamuje rodičom žiakov 9. ročníka, že testovanie deviatakov T9 - 2018 sa bude konať dňa 21. marca 2018 (streda) v budove základnej školy. Začiatok testovania je o 8.00 hod. Bližšie informácie a harmonogram Testovania sa dozviete TU. Viac informácií na www.nucem.sk 

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  V školskom kole súťaže recitátorov sa postavili pred porotu, zloženú z učiteľov školy, žiaci a žiačky v troch kategóriách. Prvýkrát si recitáciu pred spolužiakmi vyskúšali prváci, zatiaľ nesúťažne. Potom predviedli svoje umenie žiaci od druhého do ôsmeho ročníka. Niektorí s trémou, iní bez nej, ale všetci sa snažili zaujať porotu, aj spolužiakov. Porota na prvé miesto v každej kategórii vybrala toho najlepšieho. V prvej kategórii je to Radka Kučerová, zo štvrtej triedy, v druhej kategórii je to Miško Jáger zo šiestej triedy a tretej kategórii Terezka Rozenbergová z ôsmej triedy. Všetkým súťažiacim ďakujeme a blahoželáme. Ďalšie výsledky v Úspechoch skoly. Fotoalbum

 • Výtvarná súťaž: Čarovný svet rozprávok

  Pozývame vás do druhého ročníka regionálnej súťaže v ilustrácii rozprávok, Čarovný svet rozprávok. Súťaží sa v dvoch kategóriách a na ilustráciu si môžete vybrať z rozprávok, ktoré sa umiestnili na popredných miestach  literárnej súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku.Tešíme sa na kresbičky vás všetkých. Propozície. Rozprávky

 • Beseda o spisovateľke Elene Čepčekovej

  Spisovateľka Elena Čepčeková žila, aj je pochované v susednej Dolnej Ždani. Písala predovšetkým literatúru pre deti a mládež. Na besedu o jej živote a diele k nám prišla jej priama príbuzná, pani Rozenbergová. Priniesla aj dokumenty z rodinného albumu a z archívu. Predstavila druhákom a štvrtákom Elenu Čepčekovú ako láskavú a milú osobu, ktorá mala veľmi rada deti, pre ktoré písala. Zároveň si naši žiaci mohli pozrieť Čepčekovej vysvedčenie so samými jednotkami. Dúfame, že budú spisovateľku nielen poznať, ale aj si z nej vezmú príklad. Fotoalbum

 • Kyberšikana

  Bezpečnému internetu a problematike kyberšikany sme venovali vo februári celý týždeň. Ale viac, ako reči, presvedčia príklady zo života. Našim žiakom ich sprostredkovala pani kpt. Filúsová z Policajného zboru v Žiari nad Hronom. Povedala žiakom, že aj správanie, ktoré na socialnej sieti považujú za bezpečné, sa môže obrátiť na kyberšikanu. Svedčia o tom aj videá, ktoré im premietla a sú natočené podľa skutočnych udalostí. Kyberšikana úzko súvisí s vydieraním a beznádejou. Veríme, že každý zo žiakov si dobre rozmyslí, ako sa bude správať na internete.  

 • Detská policajná akadémia

  Piataci a šiestaci v tomto školskom roku absolvovali Detskú policajnú akadémiu. Viedla ju pani kpt. Filusová z Polícajného zboru v Žiari nad Hronom. V piatich kapitolách sa žiaci poučili o úlohe polície, o nástrahách socialnych sietí, o bezpečnom internete, diskriminácii, xenofóbii, rasizme a ako čeliť a zabrániť násiliu. Na záver si prevzali Osvedčenie a veríme, že aj zaujímavé a veľmi aktiuálne vedomosti. Fotoalbum

 • Alternatívna hodina fyziky

  Alternatívnou hodinou fyziky bola prednáška od pracovníka TERMOSOLARu pre našich ôsmakov. Dozvedeli sa na nej o možnosti využívania slnečnej energie a o solárnych paneloch. Žiaci sa pýtali aj na výhody používania solárnych panelov a na pohon automobilov a lodí energiou získanou zo slnka. Beseda bola zaujímavá a poučná. Fotoalbum

 • Lyžiarsky výcvik

  Na konci februára prežili žiaci od piateho do deviateho ročníka krásne mrazivé počasie na Horehroní. Niekoľko hodín na zasneženom svahu, a potom zábava a oddych v príjemnom prostredí ubytovne. Začiatočníci sa naučili základy lyžovania, tí pokročilí sa zdokonalili a ani nezbadali, ako rýchlo týźdeň ubehol. Fotoalbum 

 • Projektový deň - Prvá pomoc

  Vo februárovom projektovom dni sa predviedli štvrtáci. Témou ich dňa bola velmi aktuálna téma - Prvá pomoc. Najskôr premietli prezentáciu o poskytovaní prvej pomoci a vyhodnotenie dotazníka žiakov druhého stupňa o riešení rôznych úrazov. Pochválime ôsmakov, ktorí získali až 91%. Na štyroch stanovištiach vysvetľovali poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch študenti Pedagogickej akademie zo Žiaru nad Hronom. Figuranti zo štvrtákov mali vyrobené "rany", ktoré mali ich spolužiaci ošetriť. Študenti trpezlivo vysvetľovali správne postupy. Informácie o liečivých bylinách a bylinkových čajoch pridali štvrtáci. Bolo to výborné, zaujímavé a poučné dopoludnie. Fotoalbum

 • Kde pracujú naši rodičia ...

  Piataci pracujú v eTwinningovom projekte s názvom, Kde pracujú naši rodičia ....  Aby sa skutočne o práci svojich rodičov dozvedeli, pozvali si na besedu Brankovho otecka. Ten spravuje lesné hospodárstvo. Deťom porozprával o lese, stromoch a zvieratkách a doniesol im ukázať parohy z jeleňa a z daniela. Bola to milá a poučná beseda. Fotoalbum

 • Karneval 2018

  "Fašiang sa už kráti, už sa nenavráti ..." a s koncom fašianga prišiel aj náš školský karneval. Hlavnými organizátormi boli deviataci. Kým sa žiaci prezliekali do masiek, vyzdobili telocvičňu, pripravili hudbu a nápoj na občerstvenie. Masiek bolo veľmi veľa a predstavovali všetko možné, načo si len vieme spomenúť. Po predstavení sa, nasledovali rôzne veselé hry a súťaže a samozrejme, tanec. Kým sa masky bavili, porota nezaháľala a vybrala víťazov. Škoda, že nemohli vyhrať všetci. Ale zabodovala predovšetkým kreativita a zaujímavé stvárnenie. Víťazi dostali ceny a všetci ostatní diplom a sladkosti. Ďakujeme deviatakom, karneval bol výborný. Fotoalbum

 • Deň internetovej bezpečnosti s QR kódmi

  K aktivitám, ktoré sme organizovali v Deň za bezpečnejši internet, patrí aj súťaž s QR kódmi. Hrajú učitelia aj žiaci a všetci majú z toho zábavu. Tentokrát boli otázky, zašifrované do QR kódov,  o bezpečnom internete a o eTwinningu. Aj keď počas prestávok bolo veľa hluku a zhonu, učitelia prižmúrili oči. Prekvapili najmä štvrtáci, ktorí si počinali veľmi dobre a obsadili nakoniec tretie miesto. Potešili ôsmaci, ktorí si do dvojice vzali mladšich źiakov a boli pre nich poradcami. Zábava a poučenie, tak by sme mohli nazvať toto dopoludne. Fotoalbum 

 • Vyhodnotenie regionálnej literárnej súťaže

  Mnohí ste uřčite netrpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku, ktorú sme vyhlásili pre školy v regióne. Do súťaže sa zapojilo 12 ZŠ a jedna ŠZŠ. Prišlo nám spolu 75 literárnych prác, teda porota mala práce až až. V kategórii próza rozdelili práce do troch pásiem. Z našich žiakov sa do zlatého pásma dostala rozprávka Timky Haškovej z druhej triedy. Blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Celé výsledky si môžete pozriť TU. 

 • Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov

  Vážení rodičia. Ak máte dieťa v 4.až 9. ročníku našej školy, dostal sa Vám do rúk anonymný dotazník o používaní mobilu a počitača Vašim dieťaťom. (nedostali žiaci, ktorí v tom čase neboli v škole). Za vyplnenie Vám veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme aj rodičom, ktorí vpísali aj ďalšie odpovede. Pomohli nám tým odhaliť niektoré neúplné možnosti na odpovede dotazníka. Výsledky dotazníka použijeme na zvýśenie internetového povedomia Vašich detí, a tým aj internetovej bezpečnosti. Môžete si ich pozrieť TU.

 • Projektový deň Finančná gramotnosť

  Štvrtý projektový deň pripravili piataci. Prvou časťou bol už spomínaný koncert Svet peňazí. Potom piataci povedali žiakom ako a prečo peniaze vznikli a vysvetlili niektoré pojmy zo sveta financií. Vyučujúci vo všetkých triedach hovorili na túto tému. Žiaci počitali úlohy, čitali rozprávky s témou správneho zaobchádzania s peniazmi a ilustrovali finančnícke rozpravky. Poučili sme sa, ako rozumne peniaze míňať a aj niečo usporiť. Fotoalbum

 • Výchovný koncert Svet peňazí

  Výchovné koncerty umeleckej agentúry AMOS sú vždy zaujímavé a poučné. Tentokrát bol témou svet peňazí. Nielen zaujímavé piesne, ale aj príbehy pobavili žiakov. Naučili sme sa, ako to s financiami v živote funguje a ako máme s nimi zaobchádzať, aby sme ich vedeli správne využivať a neprišli do dlhov. Tiež sme spoznali, o čo všetko prídeme, keď budeme fajčiť.Okrem toho naši žiaci aj súťažili a vyhrali dukaty - zatiaľ len čokoládové. Fotoalbum 

 • Naši najmladší

  Dopracovali sme sa na koniec prvého polroka. Ako ho prežívali naši najmladši žiaci? Pozreli sa na to členovia krúžku REPORTÉRI a natočili o prváćikoch - Mravčekoch video. Ak chcete vidieť, ako sa im darí, môžete si ho pozrieť. Urćite vás zaujme. Video 

 • Bezpečné prostredie pre vaše dieťa

  Váźení rodičia! do rubriky Rodićovské olienko sme pridali aktualizovanú Stratégiu školy proti šikanovaniu a kyberšikane a Zásady bezpečnej práce s internetom. Môžete si to pozrieť. 

 • Vážení rodičia

  V zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z, z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka ZŠ SNP v Hornej Ždani udeľuje voľno na deň 07.02.2018 z prevádzkových dôvodov (nebude elektrická energia). Vyučovanie žiakov bude pokračovať vo štvrtok, 08.02.2018. 

 • Odmenili sme usilovných

  S vyhodnotením výchovných a vzdelávacích výsledkov prvého polroka, prišlo aj na vyhodnotenie súťaží. Teraz to boli celoslovenské súťaže Informatický bobor a Všetkovedko. V súťaži iBobor sme mali až 19 úspešných riešiteľov, čo nás potešilo. Najviac nás ale potešili žiaci, ktorí vo svojej kategórii uspeli na 100%. Sú to: Marián Bizoň zo štvrtej triedy a Katka Ďurišová a Hanka Dražová z piatej triedy. V súťaži Všetkovedko je víťazom školy zasa Marián Bizoń. Ďalšie výsledky si môžete prečitať v rubrike Úspechy školy a pozrieť vo Fotoalbume. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria