Navigácia

 • Vianočné prianie

  Milí návštevníci našej stránky. Prajeme Vám krásne Vianoce plné pohody a radosti a v novom roku veľa zdravia a úspechov.

 • Vianočná akadémia

  Prišiel posledný vyučovací deň v roku 2017. Prvé dve hodiny sme sa učili a zároveň sme sa tešili na vianočný program, ktorý s pani učiteľkami nacvičili žiaci. Moderátori z ôsmej triedy uviedli zaujímavý a pestrý program. Okrem vianočných básni, obecenstvo pobavilo folklórne pásmo, plné spevu a tanca, v ktorom sme spoznali niektoré ľudové zvyky. Teši nás, že si program prišli pozrieť aj rodičia a starí rodičia. A potom sme sa už rozbehli do svojich domovov, osláviť najkrajšie sviatky roka so svojimi rodinami. fotoalbum pozrite si

 • Prezentácia: Druhá svetová vojna

  Prezentácie od pána Bahúla už dobre poznáme. Teraz prišiel s prezentáciou o druhej svetovej vojne k deviatakom. Ako sme už na jeho vystúpenia zvyknutí, bol zasa výborný a deviataci sa dozvedeli viac, ako píše učebnica dejepisu. Takéto alternatívne vyučovanie je pre žiakov zaujímavé a atraktívne. Fotoalbum 

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko je súťaž v recitovaní povestí. Naši žiaci si pripravili zaujímavé povesti a predstúpili pred porotu a spolužiakov - divákov. Súťažili v troch kategóriách. Niektorí mali trochu trému, iní majú eśte málo skúseností, ale všetci sa snaźili a boli odmenení potreskom obecenstva. Na okresnej súťaži nás bude reprezentovať Radka Kučerová zo štvrtej triedy a Miško Jáger zo šiestej triedy. Držime palce. Fotoalbum

 • Tri oriešky pre Popolušku

  Videli ste rozprávku Tri oriešky pre Popolušku? Čo je to za otázku, veď klasickú rozprávku videl už každý? Ale my sme dnes videli Popolušku inovovanú, plnú vtipných replík, spevu, tanca a zmodernizovaných situácií. Predviedli nám ju členovia divadla Clipperton. Ďakujeme im za milú a veselú hodinku. Fotoalbum 

 • eTwinningové Vianoce

  eTwinningové Vianoce si zorganizovali tretiaci a štvrtáci. Pozvali svojich rodičov a starých rodičov na posedenie pri keksíkoch a čajíku. Pri tejto priležitosti sa dozvedeli, čo vlastne eTwinninig je a o bezpečnom prostredí na internete. Deti predstavili aj svoje eTwinningové projekty. Krásnym výsledkom bola spoločná virtuálna nástenka, do ktorej všetci vpísali svoje vianoćné priania. Veríme, že sa nám takéto milé popoludnia podarí zorganizovať aj v budúcnosti. Fotoalbum. Spoločná nástenka 

 • Viete, kto sú Lucie?

  Poviete si, že to viete, veď dievčatká menom Lucia dobre poznáme. Ale, tentokrát sme mysleli Lucie, ktoré patria k našej ľudovej kultúre a zvykom. Lucie boli čarodejnice, ktoré mali ochrániť príbytky pred zlom a zlými duchmi. 13. decembra aj našou školou prebehli takéto "Lucie". Veríme, že vymietli všetko zlé a budeme v našej škole žiť v pohode. Fotoalbum

 • Tretí projektový deň - Piľní poľní a domajši hospodár

  Tretí projektový deň nás zaviedol k tradičným vianočným produktom, k medu a rybám a k výrobkom z nich. Po úvodných prezentáciách sa žiaci rozišli na päť stanovíšť, kde im pozvaní odborníci porozprávali a ukázali, ako a čo ku včeličkám a rybám patrí.Dokonca si niektoré činnosti mohli aj vyskúšať. Projektový deň bol zaujímavým úvodom k pedvianočným dňom. viac: Udalosti školy. Fotoalbum

 • Mikuláš v našej škole

  6. november je deň, na ktorý sa tešia všetky deti. Tešili sa aj naši žiaci, lebo ich navštivil Mikuláš. Ale Mikuláš nebol sám. Boli s ním aj anjeli, ďalši pomocníci, ale hlavne čertíci, ktorí vyľakali prvákov. Dobré deti dostali od Mikuláša darčeky, a tie menej poslušné odniesol čert do snehu. Ale hlavne, bolo pri tom veľa zábavy. Ďakujeme, deviataci.Fotoalbum

 • Všetkovedko

  Všetkovedko je celoslovenská súťaž pre žiakov od druhého, po piaty ročník. Úlohy z rôznych oblastí poznávania riešilo 13 žiakov našej školy. Ako sa im darilo, zistíme po vyhodnotení, pravdepodobne v januári. Držime palce. Fotalbum

 • Druhý projektový deň našej školy - Deň boja za slobodu a demokraciu

  Druhý projektový deň pre všetkých žiakov pripravili ôsmaci. V komentovaných videách nám priblížili udalosti 17. novembra 1989.  Žiaci sa dozvedeli, aké udalosti sa v novembri a decembri 1989 udiali a čo znamenali pre vývoj Československa, a neskôr Slovenska. Hlavne pre mladších žiakov to bola téma ťažká, preto sa jej ešte venovali na hodinách s vyučujúcimi. Na hodine informatiky ôsmaci vytvorili časovú os tých dní. Žiaci si uvedomili, prečo je 17. november štátnym sviatkom. Ďakujeme, ôsmaci! Fotoalbum

 • Hovorme o jedle - úspech v celoslovenskej súťaži

  O aktivitách v Týždni zdravej výživy sme už písali. Zapojili sme sa do celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity a netrpezlivo sme čakali na výsledky. Oplatilo sa! V dennej téme Ovocie, zelenina, orechy našich sadov naša škola vyhrala 1. miesto a získala zlaté pásmo. Zároveň sme dostali odmenu 330 € na učebné pomôcky.  A aby toho nebolo málo, v literárnej časti vyhrala aj úvaha Katky Ďurišovej z piatej triedy. Pani učiteľke, aj zapojeným žiakom blahoželáme. na internete   článok   fotogaléria

 • Rozpoviem ti ja rozprávočku - píšte, termín sa blíži!

  Pozývame vás všetkých do druhého ročnika literárnej súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku. Svoje príspevky môžete odovzdať svojim triednym učiteľom, alebo učiteľke slovenského jazyka do konca novembra, potom ich bude posudzovať odborná porota. Tešime sa na vaše literárne diela a prajeme vám veľa šťastia. Propozície súťaže

 • Burza a zbierka Hodina deťom

  Naša škola sa každý rok zapája do celoslovenskej zbierky Hodina deťom. V tomto roku sme okrem zbierky na podporu tejto humánnej akcie usporiadali aj burzu. Žiaci priniesli hračky, s ktorými sa už nehrajú, aby si ich mohol kúpiť niekto ďalši. Získané financie poputujú na Hodinu deťom. Ďakujeme.Fotoalbum

 • Súťaž iBobor

  Súťaže iBobor sa v štyroch kategóriách zúčastnili naši žiaci od druhého po deviaty ročník. Kto bude úspešným riešiteľom sa dozvieme, ale už dnes vieme, že traja žiaci dosiahli úspešnosť 100 %. Sú to: Marián Bizoň zo 4. triedy, Hanka Dražová a Katka Ďurišová z 5. triedy. Blahoželáme. Fotoalbum

 • Stretnutie s osobnosťou

  Našu školu navštívil poradca štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ján Hero. So žiakmi besedoval na tému Čo pre mňa znamená vzdelanie. Žiaci mali možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, kam sa vďaka vzdelaniu môžu dostať a čo môžu dosiahnuť. Stretnutie s pánom Herom bolo zaujímavé a veríme, že pre žiakov aj poučné.Fotoalbum

 • Zasa sme to dokázali !

  eTwinningový projekt We trawel ..., ktorý sme realizovali so školou v českom Staňkove, bol ocenený európskym certifikátom kvality - European Quality LabelÔsmakom a pani učiteľke Píšovej blahoželáme. 

 • Deň pre škôlkárov 2017

  Prvá škôlkárska miniolympiáda - to je názov tohtoročného Dňa škôlkárov. Zúčastnili sa jej, spolu s našimi žiakmi, deti z MŠ v Dolnej Ždani, MŠ v Hornej Ždani a MŠ v Prestavlkoch. Po slávnostnom nástupe a programe, nasledoval nástup na nádvorí školy, vztýčenie olympijskej vlajky a zapálenie olympijského ohňa. Potom pani riaditeľka školy slávnostne olympiádu otvorila. Každé sú´tažné družstvo malo získať päť olympijských kruhov. Keď sa im to podarilo, vyfarbili si olympijskú vlajku a z rúk pani riaditeľky si prevzali medaily. Škôlkári strávili s našimi žiakmi zaujímavé športové dopoludnie. Fotoalbum.

   

 • Starí rodičia čítajú vnúčatám

  Žiaci ŠKD a literárno-dramatického krúžku sa zúčastnili zaujímavej akcie v školskej knižnici. Navtívili nás pani Anka a pán Peter a čítali deťom rozprávky - celkom, ako starí rodičia vnúčatám. A tak sme sa od pána Petra v povesti dozvdeli o baníckych mestách a ako vznikli v zemi strieborné a zlaté žily. Pani Anka zasa prečitala rozprávku Brémski muzikanti o tom, ako si zvieratká poradili aj so zbojníkmi. Po prečitaní si žiaci nakreslili zvieratká, vyrobili z nich postavičky bábkového divadla a už sa tešia, že si príbeh aj zahrajú. Pani Anka, pán Peter, ďakujeme vám! Fotoalbum

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria