Navigácia

 • Prvý projektový deň: Čítam, čítaš, čítame

  Prvý projektový deň: Čítam, čítaš, čítame

  Prvý projektový deń školy bol v tomto školskom roku venovaný čitateľskej zručnosti, čitaniu s porozumením. Mladši, aj starši žiaci sa na vyučovacích hodinách venovali aktivitám, ktoré rozvíjali a overovali ich čitateľské zručnosti. Dopoludnie bolo pestré a zaujímavé. Fotoalbum

 • Veľký eTwinningový úspech

  Dve projekty našej školy dosiahli úspech najvyššej eTwinningovej kvality, európsky certifikát - European Quality Label. Dosiahli projekty Zázračný školský autobus a Kto, ak nie my.. Blahoželáme. Pozrite si projekt 1. Pozrite si projekt 2

 • Cisárove nové šaty

  Cisárove nové šaty

  Všetci poznáme rozprávku o cisárovi, ktorý chcel divotvorne šaty, a nakoniec bol nahý. Pripomenuli nám ju herci divadla KLIPERTON, ktorí nám ju zahrali v novej, veselej podobe. Poučili sme sa, že nemáme prisvedčiť každému aj na nesprávnu informáciu, ale máme sa vzdelávať, aby z nás nikto nemohol urobiť hlupákov. Fotoalbum

 • Európsky týždeň kódovania - EU CodeWeek

  Európsky týždeň kódovania - EU CodeWeek

  Od 15. do 19. októbra prebiehal Európsky týždeň kódovania - EU code week. V tomto týždni sa žiaci celej Európy mali učiť kódovať a programovať. My sme sa zapojili aktivitou, v ktorej členovia krúžku ROBOT DREAM predviedli piatakom základy programovania robotickej stavebnice LEGO EV3. Aktivita sa volá: Keď robot ožije. Deti si mohli programovanie aj vyskúšať.Akcia mala veľký ohlas a zdá sa,že sa medzi deťmi nájdu  nádejní programátori. Fotoalbum

 • Detektívi s QR kódmi

  Detektívi s QR kódmi

  Zdravá výźiva spojená s pohybom, informatikou a spoluprácou, to bolo popoludnie, ktoré pripravili deviataci a ôsmaci pre deti z ŠKD. Každá skupina si najskôr musela otázky vyhľadať v okolí školy, a potom si ich rozšifrovať pomocou čítačky QR kódov v tabletoch. Odpovede na otázky si mohli vyhľadať na nástenkách v škole. Okrem toho kreslili, písali, kombinovali. Okrem zábavy, sa aj poučili o zdravom jedení. Fotoalbum

 • Konferencia a beseda o fungovaní jedla v tele človeka

  Konferencia a beseda o fungovaní jedla v tele človeka

  Hovorme o jedle je názov celoslovenského projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Jednou z aktivít bola konferencia, na ktorú si zaujímavé príspevky pripravili žiaci deviateho ročníka. Pozvaným hosťom bola pani doktorka z oblasti dietologie, ktorá povedala siedmakom, ôsmakom a deviatakom, ako by si mali poskladať jedálniček v rôznych obdobiach źivota. Tí, ktorí chceli, si mohli aj pomerať prístrojom súčasné telesné hodnoty. Bolo to veľmi poučné a zaujímavé. Ďakujeme. Fotoalbum

 • Čarovný svet rozprávok - vernisáž

  Čarovný svet rozprávok - vernisáž

  Ďo regionálnej výtvarnej súťaže Čarovný svet rozprávok sme dostali temer 100 výtvarných diel žiakov z trinástich základných a špeciálnych základných škôl. Aj keď porota rozhodla už v júni, slávnostná vernisáž sa konala v septembri tohoto školského roka. Predsedkyňa poroty odovzdala diplomy a ceny víťazom a všetci si mohli pozrieť to najlepšie, čo deti v súťaži vytvorili. K slávnostnej atmosfére prispeli kultúrnym programom žiaci našej školy. Teraz sa už tešime na ďalši ročník tejto zaujímavej súťaže. Fotoalbum  Vyhodnotenie

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Začiatok školského roka 2018/2019

  Odštartovali sme! Po krásnom horúcom lete prišiel september a s ním aj začiatok školského roka. Tí menši sa do školy tešili, tí starši to brali ako nevyhnutnosť. Ale dôležité je, že sme sa všetci stretli oddýchnutí a veselí. Teda, veľa šťastia a spokojnosti v spoločnej desaťmesačnej práci, ktorá je pred nami!  Fotoalbum

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Začiatok školského roka 2018/2019

  Riaditeľka Základnej školy Slovenského národné povstania v Hornej Ždani oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa bude konať 3. septembra 2018 (pondelok) o 9.00 hod. v Základnej škole SNP v Hornej Ždani.

 • Ukončili sme školský rok a rozlúčili sme sa s deviatakmi

  Ukončili sme školský rok a rozlúčili sme sa s deviatakmi

  Po desiatich školských mesiacoch prišli očakávané prázdniny. V posledný deň školského roka sme sa zišli, aby sme uplynulý školský rok ukončili a rozlúčili sa s deviatakmi. Po úvodnej hymne SR a básničkách prvákov, vystúpila s príhovorom riaditeľka školy. Potom prišli na rad deviataci, aby sa rozlúčili so školou, vyučujúcimi, aj kamarátmi. Nechýbali ani slzičky a pre každého z nich posledné zvonenie. Slávnosť sme ukončili hymnou školy ... a HURÁ! na prázdniny. Fotoalbum

 • Vyhodnotili sme druhý polrok

  Vyhodnotili sme druhý polrok

  Aj v druhom polroku sa naši žiaci zúčastňovali súťaží, a boli úspešní. Na konci školského roka sme odmenili úspešných riešiteľov Matematického klokana, Pytagoriády, okresného a krajského kola chemickej olympiády a športových súťaží. Odovzdaná bola aj cena RŠ a čestné uznanie za absolventské práce deviatakov. Ocenené práce si môžete prečitať na stránke školy, v časti Absolventské práce deviatakov. Všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, ďakujeme. Fotoalbum

 • Deviaty projektový deň: Deň s políciou

  Deviaty projektový deň: Deň s políciou

  Posledný projektový deň školského roka patril polícii, lepšie povedané, kynologickým pracovníkom policajného zboru. Žiaci si najskôr pozreli video o práci Krajského policajného zboru v Banskej Bystrici s komentárom pána policajta. Potom si mohli vyskúšať, koľko váži policajná vesta a helma. Najzaujímavejšou časťou dopoludnia boli ukážky činnosti policajných psíkov. Ich majitelia vysvetlili, ako prebieha výcvik, a ukázali, ako dokáže pes zneškodniť páchateľa a vyhľadať drogy. Nakoniec si ich deti mohli aj pohladiť, čo urobilo všetkým veľkú radosť. Bol to zaujímavý projektový deň. Fotoalbum

 • Prebrali sme si národnú cenu eTwinning

  Prebrali sme si národnú cenu eTwinning

  Projekt našich štvrtákov, Zázračný školský autobus, získal národnú cenu eTwinning v kategórii projektov s tématikou národného dedičstva. 26. júna sme sa v Bratislave zúčastnili slávnostného odovzdávania cien. V príhovore vystúpila zástupkyňa Ministerstva školskva a ďalši hostia, ktorí ocenili snahu učiteľov o nové formy vyučovania prostredníctvom medzinárodných rojektov. Po predstavení projektov žiakmi, sme si prebrali ocenenie a žiaci sa pobavili vo vedecko-zážitkovom centre Aurelius. Bol to pre nás veľký zážitok. Fotoalbum

 • Via historica

  Via historica

  Históriu nám zábavným spôsobom priblížila šermiarska skupina vo svojom šermiarsko– divadelnom predstavení  Cesta slovenskou históriou. Žiaci sa tu dozvedeli nielen o histórii Slovenska, ale aj o  zbraniach, ktoré sa na našom území používali. Mladších žiakov potešilo aj to, že sa aj oni mohli zúčastniť deja. Bol to pre všetkých poučný, a zároveň zábavný zážitok. Fotoalbum

 • Ochrana života a zdravia

  Ochrana života a zdravia

  V poslednom týźdni školského roka si žiaci obnovili zručnosti na kurze ochrany života a zdravia. Tímy, v ktorých boli žiaci od prvého po deviatay ročník, plnili úlohy na ôsmych stanovištiach. Vyskúšali si aj masáž srdca a dýchanie z pľúc do pľúc. Aj určovanie azimutu, dopravný test, otázky z environmentálnej výchovy, hod granátom, či streľba zo vzduchovky žiakov zaujali. Zábavná bola pre nich jazda s fúrikom a "obliekanie" spolužiaka do improvizovaných ochranných prostriedkov. Veríme, že v prípade potreby, budú vedieť nacvičené zručnosti použiť. Fotoalbum

 • Školský rok v eTwinningu.

  Školský rok v eTwinningu.

  Tento školský rok bol v eTwinningu pre nás veľmi úspešný. Najväčšim úspechom bolo získanie titulu eTwinning school. Ale aj jednotlivé projekty boli pre deti zaujímavé a úspešné. Tri z nich - projekt štvrtákov, piatakov a siedmakov, získali národný Quality Label a jeden - projekt Zázračný školský autobus, dokonca aj národnú cenu  v projektoch s tématikou kultúrneho dedičstva. Všetkým úspešným triedam blahoželáme a prajeme zaujímavé projekty aj v budúcnosti. Fotoalbum  viac

 • Dopravná výchova

  Dopravná výchova

  Dopravná bezpečnosť je veľmi dôležita aj pre cyklistov a chodcov. Pred blížiacimi prázdninami prišiel k našim žiakom dopravný policajt, aby deti upozornil na nebezpečenstvá, ktoré na nich čihajú, ak nebudú v doprave dosť pozorní. Veríme, že všetci žiaci prežijú prázdniny bez úrazov. Fotoalbum

 • Štvrtáci pečú chorvátsky koláčik

  Štvrtáci pečú chorvátsky koláčik

  Celý školský rok pracovali štvrtáci v eTwinningovom projekte s chorvátskou školou v Iloku. Jednou z aktivít bolo aj vytvorenie kuchárskej knihy národných jedál. Naši žiaci sa rozhodli upiecť PITA za SIROM podľa chorvátskeho receptu. Výborným tvarohovým koláčikom ponúkli aj rodičov na rodičovskom združení. Dobrú chuť! Fotoalbum

 • Mlyňany - Bradlo

  Mlyňany - Bradlo

  Prišiel jún, a sním aj śkolské výlety. Žiaci druhého stupňa sa vybrali po poznávaní krásy a histórie. Najskôr to bolo Arborétum v Mlyňanoch. Sú v ňom nádherné kvetiny, dreviny, kríky, teda bolo sa na čo pozerať. V druhej časti sme vzdali poctu M. R. Štefánikovi na Bradle, k jeho stému výročiu úmrtia. Zastavenie v Nitre v nákupnom centre bolo bodkou za týmto zaujímavým výletom. Fotoalbum 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria